Vaičenónis Jonas 1969 10 25Kaunas, lietuvių karybos istorikas, visuomenės veikėjas. Dr. (hum. m., 2003).

Išsilavinimas ir veikla

1996 baigė Vilniaus universitetą. 1990–2004 dirbo Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune; 1996–2004 Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas. Nuo 2001 dėsto Vytauto Didžiojo universitete, 2006–08 ir 2010–15 Humanitarinių mokslų fakulteto prodekanas, 2008–10 dekanas; profesorius (2012). 2000–03 ir 2005–15 Vytauto Didžiojo universiteto Tarybos, 2009–14 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Senato narys. 2013 stažavo Jogailaičių universitete Krokuvoje (Lenkija), 2011–13 ir 2015 skaitė paskaitas Mikalojaus Koperniko universitete Torunėje (Lenkija). Vadovavo mokslo projektui J. J. Mašiotas. Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai (2012).

Jonas Vaičenonis

2011–19 Lietuvos Respublikos Archyvų tarybos, nuo 2011 viešosios įstaigos Kauno tvirtovės projektai valdybos pirmininkas.

Kauno karo istorijos klubo steigėjas (1989) ir vadovas (iki 2002), 1995–99 vadovavo Lietuvos Skautijos draugijai. Nuo 1998 Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narys. 2001–02 Lietuvos karo istorijos draugijos valdybos narys (nuo 2003 valdybos pirmininkas), t. p. nuo 2003 priklauso Kauno istorikų draugijos valdybai, nuo 2013 – Lietuvos nacionalinio istorikų komitetui.

Leidinių redakcinių kolegijų narys: Kauno istorijos metraštis (nuo 2002), Mikalojaus Koperniko universiteto Europa Orientalis (Lenkija, nuo 2010), Vytauto Didžiojo universiteto Česlovo Milošo skaitymai (2014), Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Історія (Ukraina, nuo 2015), Sausumos pajėgų akademijos Військово‑науковий вісник Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Ukraina, nuo 2015).

Tyrimų sritys ir veikalai

Mokslinių tyrinėjimų sritys: 1918–40 Lietuvos kariuomenės ir diplomatijos istorija, tautinės mažumos kariuomenėje, uniformologija ir ginklų istorija, kariuomenės viešasis gyvenimas, kariniai ritualai, atskirų kariuomenės dalinių istorija, karo belaisviai, Lietuvos šaulių sąjungos istorija, Kauno miestas 1918–40.

Svarbesni veikalai: Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940) (2003), Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje (2004), Lietuvos kariuomenė kovose už nepriklausomybę 1918–1920 m. (elektroninis leidimas, 2005), Lietuvos karyba. Nuo baltų iki XXI amžiaus: kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai (2011), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija: Lietuvos pėstija XIV–XXI a. pr. (su V. Rakučiu, 2012), Lietuvos istorija (10 tomo 1 dalis: Nepriklausomybė (1918–1940 m.), su kitais, 2013), Valia priešintis: Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos (su Vytautu Jokubausku, V. Vareikiu ir Hektoru Vitkumi, 2015).

Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių ir mokslo populiarinamųjų straipsnių, studijas 1863–1864 m. sukilimas: karinis aspektas (knygoje 1863 m. sukilimas: Veidai, vardai, istorijos 2013), Lietuvos šaulių sąjungos integracijos į valstybės gynybos sistemą XX a. 3–4‑uoju dešimtmečiais proceso bruožai (leidinyje Acta Historica Universitatis Klaipedensis, 28 tomas, 2014). Parengė leidinius Lietuvos valstybės simboliai (2006), Lituanicos skrydis (2006), Lietuvos prezidentai (2007), Žygis į Vilnių (2007), Metodiniai nurodymai kariuomenės dalinio istorijai rašyti (2010). Sudarė Justino Juozo Mašioto (1901–87) knygą Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: Karo meto atsiminimai (2012).

-Jonas Vaičenonis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką