Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Ona
Pakėnienė
humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 1 straipsnis
Jurgis
Pakerys
kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 3 straipsniai
Vaclovas
Paketūras
kompozitorius, muzikologas, profesorius. 20 straipsnių Daugiau
Leopoldas
Paknys
aviacijos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, docentas. 11 straipsnių
Mindaugas
Paknys
istorikas, menotyrininkas, humanitarinių mokslų daktaras. 2 straipsniai
Audrius
Paksas
teisininkas, socialinių mokslų daktaras. 14 straipsnių
Balys
Pakštas
dailininkas restauratorius, istorikas, docentas. 98 straipsniai Daugiau
Erika
Pakštienė
astrofizikė, fizinių mokslų daktarė. 3 straipsniai
Justinas Algimantas
Palaima
technologijos inžinierius, technologijos mokslų daktaras, profesorius. 1 straipsnis Daugiau
Stasys
Paldūnas
pulkininkas leitenantas. 9 straipsniai
Albinas
Palionis
mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras. 10 straipsnių
Dana
Palionytė
muzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 14 straipsnių Daugiau
Regina
Paliulytė
ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, docentė. 29 straipsniai