Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Australijos liberalų
partija
Australijos politinė partija. Įkurta 1944, ją sudarė daugiausia buvę Jungtinės Australijos partijos, kuri 1941 suiro, nariai. Dažnai sudarė koalicines vyriausybes su Australijos nacionaline (buvusia Kaimo) partija. Daugiau
Australijos
lietuviai
Pirmieji lietuviai į Australiją atvyko po 1830–1831 sukilimo. Po I pasaulinio karo atsikėlė lietuvių iš Škotijos. 1929 įkurta Australijos lietuvių draugija 1950 pertvarkyta į Australijos lietuvių bendruomenę. Po II pasaulinio karo iš Vakarų Europos DP stovyklų atvyko daugiau kaip 10 000 lietuvių. Daugiau
„Australijos
lietuvis“
dvisavaitinis laikraštis, ėjęs 1948–1956 Adelaidėje. Įkūrė ir redagavo J. Glušauskas. Daugiau
Australijos lietuvių
bendruomenė
Australijos lietuvių svarbiausia organizacija, įkurta 1950. Daugiau
Australijos lietuvių
bendruomenės archyvas
Australijos lietuvių archyvas Adelaidėje. Daugiau
Australijos lietuvių
dienos
Australijos lietuvių bendruomenės Krašto tarybos suvažiavimų renginys, vyksta nuo 1960. Daugiau
Australijos lietuvių
draugija
Australijos lietuvių organizacija, veikusi 1929–1950. Daugiau
Australijos lietuvių fizinio
auklėjimo sąjunga
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1953. Daugiau
Australijos lietuvių
fondas
Australijos lietuvių organizacija. Daugiau
Australijos lietuvių
jaunimo sąjunga
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1976. Daugiau
Australijos lietuvių
katalikų federacija
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1954 Melburne. Daugiau
Australijos lietuvių
kultūros fondas
Australijos lietuvių organizacija, veikusi 1948–1973. Daugiau
Australijos lietuvių
studentų sąjunga
Australijos lietuvių organizacija, įkurta 1952 Sidnėjuje. Daugiau
Australijos
literatūra
kuriama anglų kalba. Aborigenų folkloras pradėtas užrašinėti 19 a., aborigenų literatūros pirmieji kūriniai pasirodė 20 a. 7 dešimtmetyje. Didelę įtaką turėjo anglų literatūra, Australijos literatūra kaip savarankiška literatūra pradėjo formuotis 19 a. antroje pusėje. Daugiau
Australijos
merinosai
plonavilnių avių veislė. Išvesti Australijoje. Daugiau