„Laivas“, religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas, ėjęs 1921–1990 Čikagoje. 1934–65 ėjo pavadinimu Kristaus Karaliaus laivas. Iš pradžių buvo savaitraštis, nuo 1968 – įvairaus dažnumo žurnalas. Leido marijonai. Spausdino religinius straipsnius, poeziją, žinias apie marijonų veiklą Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo 1955 skelbė arkivyskupo J. Matulaičio beatifikacijos bylos žinias. Bendradarbiai: V. Aliulis, V. Brizgys, P. Garšva, B. Kviklys, V. Sladkevičius, A. Steigvila, S. Tamkevičius, L. Tulaba ir kiti. Redaktoriai: P. Būčys, J. Navickas, V. Bagdanavičius, A. Ignotas, J. Sakevičius, J. Prunskis ir kiti.

1260