„Laivas“, religinio ir tautinio gyvenimo žurnalas, ėjęs 1921–90 Čikagoje. 1934–65 ėjo pavadinimu Kristaus Karaliaus laivas.

Dažnumas

Iš pradžių buvo savaitraštis, nuo 1968 – įvairaus dažnumo žurnalas.

Leidėjai

Leido marijonai.

Turinys

Spausdino religinius straipsnius, poeziją, žinias apie marijonų veiklą Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo 1955 skelbė arkivyskupo J. Matulaičio beatifikacijos bylos žinias.

Bendradarbiai

Bendradarbiai: V. Aliulis, V. Brizgys, P. Garšva, B. Kviklys, V. Sladkevičius, A. Steigvila, S. Tamkevičius, L. Tulaba ir kiti.

Redaktoriai

Redaktoriai: P. Būčys, J. Navickas, V. Bagdanavičius, A. Ignotas, J. Sakevičius, J. Prunskis ir kiti.

1260

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką