Pãveisininkų pliakalnis ir kapinýnas yra Lazdijų rj. savivaldybės teritorijoje, Kapčiamiesčio seniūnijoje, 2 km į šiaurę nuo Paveisininkų kaimo, Veisiejo pietiniame krante. Įrengtas kalvoje. Aikštelė pailga, 24 × 30 m dydžio, apjuosta 1–3 m aukščio, 8–16 m pločio pylimu. Rytinio pylimo išorinis šlaitas leidžiasi į terasą, už kurios yra 7 m pločio, 1,2 m gylio griovys, supiltas 5 m pločio antrasis pylimas ir iškastas antrasis 5,5 m pločio, 1 m gylio griovys. Piliakalnio vakarinėje pusėje yra pylimų ir griovių liekanų. 1962 P. Kulikauskas ištyrė 240 m2 plotą aikštelės šiaurrytinėje dalyje ir nustatė, kad pylimas piltas du kartus. Pirmasis buvo 1,6 m aukščio, viršuje grįstas akmenimis. Vėliau paaukštintas, sutvirtintas moliu, akmenimis, viršuje įrengta gynybinė siena. Aikštelėje iki 1 m storio kult8riniame sluoksnyje rasta grublėtosios keramikos dirbinių ir 27 sudegintų mirusiųjų kapai. Kapinynas buvo prieš įrengiant piliakalnį. Mirusieji laidoti sudegintus kaulus užkasant duobutėje, supilant į urnas arba supilant ant akmenų ir apkraunant akmenimis. Įkapių nerasta. Rytinėje–šiaurrytinėje ir vakarinėje papėdėse yra 1,5 ha ploto papėdės gyvenvietė. 1962 P. Kulikauskas, 1992 V. Juodagalvis ištyrė 314 m2 plotą, rado iki 60 cm kultūrinį sluoksnį. Aptikta židinių, stulpaviečių, ūkinių duobių liekanų, papuošalų (žalvarinė lankinė segė, apyrankė), Romos moneta, brūkšniuotosios, lygiosios ir grublėtosios keramikos dirbinių, gyvulių kaulų. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečiu–13 amžiumi, kapinynas – 3–4 amžiumi po Kristaus. Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

1329