Rimantas Miknys

Miknỹs Rimantas 1958 01 05Velniakiai (Panevėžio rj.), lietuvių istorikas. Dr. (hum. m., 1993).

Išsilavinimas ir veikla

1981 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1982–86 dirbo LSSR mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1986 dirba Lietuvos istorijos institute (iki 1990 LSSR mokslų akademijos Istorijos institutas); 1995–2004 19 a. istorijos skyriaus vedėjas, 2000–08 instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 2008–19 direktorius. Nuo 1998 dėsto Klaipėdos universitete, 2003–06 dėstė Vilniaus pedegoginiame universitete. Dalyvauja Lenkijos istorijos draugijos, Lietuvių ir baltarusių draugijos, Lietuvos istorikų draugijos, Lenkų ir lietuvių susivienijimo Paryžiuje, W. Kętrzyńskio Varmijos ir Mozūrijos mokslinio tyrimo centro Olsztyne veikloje. Stažavo Prancūzijoje (1993, 1994, 1995), Lenkijoje (1996, 1997). Pagrindinės tyrimų kryptys: 19 a.–20 a. pradžios Lietuvos visuomenė, Lietuvos lenkų etnopolitinė ir etnokultūrinė orientacija lietuvių tautinio atgimimo sąlygomis (19 a.–20 a. pradžioje), 19 a. pabaigos–20 a. pradžios Vilniaus lietuvių, lenkų, žydų ir baltarusių santykių raida.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.) (su kitais, 1991), Lietuvių atgimimo istorijos studijų 10 tomas: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 m. (1995), Mykolo Römerio mokslas apie valstybę (su kitais, 1997), akademinės Lietuvos istorijos 8 tomas: Devynioliktas amžius: Visuomenė ir valdžia (su kitais, 2011), Historie Polski w XIX wieku 4 tomas: Narody, wyznania, emigracje, porównania (Lenkijos istorija 19 amžiuje: tautos, konfesija, emigracija, palyginimas, su kitais, 2015). Lietuvos ir užsienio (Lenkijos bei kitų šalių) leidiniuose paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių. Su kitais parengė spaudai M. P. Römerio knygos Litwa. Studium o odrodzeniu narodu Litewskiego (1908) lietuviškąjį vertimą Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą (2005, ir mokslinis redaktorius), vienas – jo 1918–23 Dienoraštį (2007–16), parašė jam įvadą – studiją apie autorių. Sudarė leidinių Lietuvių atgimimo istorijos studijos 1, 3, 4, 7, 8 ir 13 tomą (1990–96), Biuletyn Historii Pogranicza (nuo 2000 leidžia Lenkijos istorijos draugijos Balstogės skyrius) 1–8 numerius (2000–08).

-Rimantas Miknys

415

1412