Miknỹs Rimantas 1958 01 05Velniakiai (Panevėžio rj.), lietuvių istorikas. Dr. (hum. m., 1993).

Išsilavinimas ir veikla

1981 baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1982–86 dirbo LSSR mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Nuo 1986 dirba Lietuvos istorijos institute (iki 1990 LSSR mokslų akademijos Istorijos institutas); 1995–2004 19 a. istorijos skyriaus vedėjas, 2000–08 instituto direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 2008–19 direktorius. Nuo 1998 dėsto Klaipėdos universitete, nuo 2017 – Vytauto Didžiojo universitete. 2003–06 dėstė Vilniaus pedegoginiame universitete, 2011–13 – Varmijos ir Mozūrijos universitete Olsztyne. Stažavo Prancūzijoje (1993, 1994, 1995), Lenkijoje (1996, 1997).

Rimantas Miknys

2008–21 Lietuvos–Lenkijos dvišalės komisijos istorijos ir geografijos mokymo problemoms tirti Lietuvos pirmininkas. Lenkų ir lietuvių susivienijimo Paryžiuje (1994–2008) narys. Dalyvauja Lenkijos istorijos draugijos, Lietuvių ir baltarusių draugijos, Lietuvos istorikų draugijos, Lietuvos nacionalinio istorikų komiteto, W. Kętrzyńskio Varmijos ir Mozūrijos mokslinio tyrimo centro Olsztyne veikloje.

Tyrimų sritys ir publikacijos

Pagrindinės mokslinių tyrimų sritys: 19 a.–20 a. pradžios Lietuvos visuomenė; Lietuvos lenkų etnopolitinė ir etnokultūrinė orientacija lietuvių tautinio atgimimo sąlygomis (19 a.–20 a. pradžioje); 19 a. pabaigos–20 a. pradžios Vilniaus lietuvių, lenkų, žydų ir baltarusių santykių raida.

Svarbesnės mokslo publikacjos: Šiaulių miesto istorija (iki 1940 m.) (su kitais, 1991), Lietuvių atgimimo istorijos studijų 10 tomas: Lietuvos demokratų partija 1902–1915 m. (1995), Mykolo Römerio mokslas apie valstybę (su kitais, 1997), akademinės Lietuvos istorijos 8 tomas: Devynioliktas amžius: Visuomenė ir valdžia (su kitais, 2011), Historie Polski w XIX wieku 4 tomas: Narody, wyznania, emigracje, porównania (Lenkijos istorija 19 amžiuje: tautos, konfesija, emigracija, palyginimas, su kitais, 2015). Lietuvos ir užsienio (Lenkijos bei kitų šalių) leidiniuose paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių.

Spaudai parengė M. P. Römerio knygos Litwa. Studium o odrodzeniu narodu Litewskiego (1908) lietuvišką vertimą Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą (su kitais, 2005, 22020, ir mokslinis redaktorius, parašė jam įvadą – studiją apie autorių), M. P. Römerio Dziennik 1918–24; 1911–1912 lietuvišką vertimą Dienoraštis 1918–1924; 1911–1912 (10 knygų, 2007–23), lenkišką rinktinių tekstų rinkinį Mykolas Römeris. Dienoraštis, 1–6 tomai: 1911–1945 (Michał Römer. Dzienniki, tom 1–6: 1911–1945, su Janu Sienkiewicziumi, 2017–18).

Sudarė leidinių Lietuvių atgimimo istorijos studijos 1, 3, 4, 7, 8 ir 13 tomą (1990–96), Biuletyn Historii Pogranicza (nuo 2000 leidžia Lenkijos istorijos draugijos Balstogės skyrius) 1–22 numerius (2000–22).

-Rimantas Miknys

415

1412

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką