Adolph Heinrich Gotthilf Wagner

Wagner Adolph Heinrich Gotthilf (Adolfas Heinrichas Gothilfas Vãgneris) 1835 03 25Erlangen 1917 11 08Berlynas, vokiečių ekonomistas. H. Wagnerio brolis. Dr. (1857).

Išsilavinimas ir darbinė veikla

Adolph Heinrich Gotthilf Wagner

1857 baigė Göttingeno universitetą. 1858–1863 dėstė Vienos, 1863–1865 Hamburgo aukštosiose prekybos mokyklose, 1865–1868 – Dorpato universitete (dabar Tartu universitetas; Etnografijos, geografijos ir statistikos katedros vedėjas), 1868–1870 – Freiburgo universitete, nuo 1870 – Berlyno universitete (Valstybinių mokslų katedros vedėjas); profesorius (1865). 1882–1885 Prūsijos parlamento Atstovų rūmų, nuo 1910 Aukštųjų rūmų narys.

Idėjos

Siekė reformomis pagerinti darbininkų padėtį ir sukurti valstybinį socializmą, suformulavo 19 a. 9 dešimtmetyje sukurtos Vokietijos privalomojo socialinio draudimo sistemos pagrindines teorines nuostatas, turėjo didelę įtaką šalies pinigų ir kredito sistemos plėtrai. Iškėlė idėją, kad valstybės išlaidos nuolat didėja ir sudaro vis didesnę BVP dalį, nes šalies ekonominei ir socialinei plėtrai reikia vis aktyvesnio valstybės ekonominio vaidmens (vadinamasis Wagnerio dėsnis).

Knygos

Svarbiausi veikalai: Finansų mokslas (Finanzwissenschaft 4 tomai 1877–1901), Politinės ekonomijos pagrindai (Grundlegung der politischen Ökonomie 2 tomai 1892–1894), Akademinė nacionalinė ekonomija ir socializmas (Die akademische Nationalökonomie und der Sozialismus 1895).

-Wagnerio dėsnis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką