Albertas Speeras per Niurnbergo procesą (1946 06 12)

Speer Albert (Albertas Špras) 1905 03 19Mannheim 1981 09 01Londonas, vokiečių politikas, architektas.

Studijavo Karlsruhės, Miuncheno ir Berlyno universitetuose. Nuo 1931 Nacionalsocialistų partijos narys. 1933 tapo asmeniniu A. Hitlerio (vėliau ir nacių partijos) architektu ir nacių svarbiausių masinių renginių apipavidalintoju, sukūrė Reicho naujos kanceliarijos ir aikštės nacių partijos suvažiavimams Niurnberge projektus.

Nuo 1942 karo pramonės ministras, geležinkelių, vandens ūkio ir energetikos generalinis inspektorius; įvedė žaliavų išteklių naudojimo centrinį planavimą, ginklų pramonės kontrolę iš vermachto perdavė privačiam verslui (įmonės sutelktos į grupes, vadovaujamas atitinkamos šakos geriausių įmonių vadovų) taip garantuodamas sparčią ginklų pramonės plėtrą 1942–44.

Karo pabaigoje organizavo pasipriešinimą A. Hitlerio vadinamajai išdegintos žemės politikai, neleido griauti Vokietijos ekonominės infrastruktūros. Niurnbergo tribunolo nuteistas 20 metų kalėti dėl koncentracijos stovyklų kalinių darbo naudojimo (vienintelis iš nacių vadų pripažino savo kaltę ir prašė atleidimo). 1966 paleistas iš Spandau kalėjimo. Parašė memuarų ir kitų atsiminimais paremtų knygų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką