Moravia Alberto (Albertas Morãvija), slap. Pincherle 1907 11 28Roma 1990 09 26Roma, italų rašytojas. Vaikystėje sunkiai sirgo. Dirbo žurnalistu, daug keliavo.

Alberto Moravia

Pirmasis kūrinys – savo lėšomis išleistas romanas Abejingieji (Gli indifferenti 1929, lietuvių kalba 1991), kuriame atskleidžiamas dorovinis buržuazinės šeimos nuopuolis; kūrinys fašistinės valdžios buvo uždraustas. Išleido romanus Klaidingos ambicijos (Le ambizioni sbagliate 1935), Maskaradas (La mascherata 1941, fašistų cenzūruotas; jame satyriškai vaizduojamas Pietų Amerikos diktatorius). Apysakoje Agostinas (Agostino 1944) perteikiama trylikamečio paauglio patirties analizė lytinio brendimo laikotarpiu, iškeliama buržuazinės dorovės dvilypumo problema. Kūrinių tematika – visuomenės įvairių sluoksnių, dažniausiai buržuazijos, gyvenimo realijos ir etinės kolizijos, keliamos aktualios dorovinės problemos.

Reikšmingiausi po II pasaulinio karo parašyti kūriniai – romanai Prisitaikėlis (Il conformista 1951, filmas 1970, režisierius B. Bertolucci), Panieka (Il disprezzo 1954, lietuvių kalba 1966, filmas 1963, režisierius J.-L. Godard’as), Čiočiarė (La ciociara 1957, lietuvių kalba 1959, filmas 1960, režisierius V. De Sica), novelių rinkiniai Santuokinė meilė (L’amore coniugale 1949), Romos apsakymai (Racconti romani 1954, lietuvių kalba 1958). Romane Nuobodulys (La noia 1960, filmas 1963, režisierius D. Damiani) parodoma, kaip herojus bergždžiai ieško autentiško santykio su būtimi nesugebėdamas jo pasiekti nei mene, nei santykiuose su moterimi.

Vėlesnėje kūryboje žymu eksperimentinio romano, psichoanalizės bruožai, plėtojamos seksualumo temos: romanai Dėmesys (L’attenzione 1965), Aš ir jis (Io e lui 1971), Vidinis gyvenimas (La vita interiore 1978), Žiūrintis žmogus (L’uomo che guarda 1985), novelių rinkiniai Rojus (Il paradiso 1970), Daiktas (La cosa 1983), Penktadienio vila (La villa del venerdì 1990, lietuvių kalba 2006). Parašė esė (knygos Žmogus kaip tikslas / L’uomo come fine 1963, Angažuotumas nenoromis / Impegno controvoglia 1981), autobiografinę knygą Autobiografia (1990), dramų, dienoraščių.

944

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką