Anne Robert Jacques Turgot

Anne Robert Jacques Turgot

Turgot Anne Robert Jacques (Anas Roberas Žakas Tiurgò) 1727 05 10Paryžius 1781 03 18Paryžius, prancūzų ekonomistas, filosofas, valstybės veikėjas. Baronas.

Biografija

Studijavo teologiją Liudviko Didžiojo jėzuitų ir Plessis koležuose (abu Paryžiuje), 1749–51 – Paryžiaus universitete. 1754–76 Karališkųjų rūmų (laikinai atliko parlamento funkcijas) narys. 1761–74 Limoges’o generaliteto mokesčių rinkėjas. 1774 jūrų ministras, 1774–76 – finansų generalinis kontrolierius (inicijavo reformas, pvz., siūlė įvesti laisvą prekybą duona, progresinius mokesčius, panaikinti cechų privilegijas, siekė didinti darbo našumą). Nuo 1777 Grožinės literatūros akademijos viceprezidentas.

Mokslinė veikla ir idėjos

Fiziokratizmo atstovas. Propagavo ekonominį liberalizmą, religinę toleranciją. Tyrė kapitalo įvairias formas. Teigė, kad į gamybą investuotas kapitalas turi savybę didėti savaime, produkto vertė atlygina kapitalo sąnaudas, žemė yra vienintelis turto šaltinis, prekės mainomąją vertę ir kainą lemia mainuose dalyvaujančių asmenų – pardavėjo ir pirkėjo – poreikių santykis ir norų intensyvumas. Plėtojo istorijos filosofiją, visuotinės pažangos koncepciją, pabrėžė istorijos proceso nenutrūkstamumą. Suformulavo kultūros pažangos trijų etapų (religinis, spekuliatyvinis ir mokslinis) koncepciją (vėliau ją perėmė A. de Condorcet, C.-H. de Saint-Simonas). Visuomenę skirstė į našiąją (žemdirbių), gaunančią atlyginimą (amatininkų) ir žemvaldžių.

Knygos

Svarbiausi veikalai: Filosofinis žmogiškojo proto nuoseklios pažangos atvaizdavimas (Tableau philosophique des progrés successifs de l’Ésprit humain 1750), Dviejų diskusijų apie visuotinę istoriją planas (Plan de deux discours sur l’Histoire universelle), Veikalo apie politinę geografiją planas (Plan d’un ouvrage sur la Géographie politique, abu 1751), Laiškai apie toleranciją (Lettres sur la Tolérance 1753–54), Prekyba grūdais (Le Commerce des grains 1763), Apmąstymai apie turtų sukūrimą ir paskirstymą (Réflexions sur la Formation et la Distribution des richesses 1766), Laiškai Hume’ui (Lettres à Hume), Netiesioginis mokestis (L’Impôt indirect, abu 1768), Kolonijų prekybos laisvės išplėtimas (Extension de la Liberté du commerce des colonies 1772), Apie provincijų administracijas (Des administrations provinciales, išleistas 1788).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką