Cieszkowski August (Augustas Ceškòvskis) 1814 09 12Sucha (prie Węgrowo) 1894 03 12Poznanė, lenkų filosofas, ekonomistas, politikas, visuomenės veikėjas. Dr. (1832).

Išsilavinimas ir veikla

Nuo 1832 studijavo filosofiją Jogailos, Berlyno ir Heidelbergo universitetuose. Vienas žurnalo Biblioteka Warszawska (1840), Berlyno filosofijos draugijos (1843) ir Poznanės mokslo bičiulių draugijos (1857) steigėjų. 1848–62 (išskyrus 1855–59) Prūsijos parlamento narys. 1873 išrinktas Lenkų mokslų akademijos Krokuvoje nariu.

Filosofijos idėjos

G. W. F. Hegelio istoriosofiją mėgindamas jungti su prancūzų utopinio socializmo idėjomis priėmė ir vystė kai kurias lenkų romantikų mesianistines pažiūras. Neigdamas politinių ir socialinių revoliucijų šūkius skelbė progresuojantį evoliucionizmą, būsimą naują Šventosios Dvasios epochą, kuri pagal istorijos dialektinę architektoniką įveiksianti visus racionalizmo kraštutinumus. Teigė ekumenizmo, ginkluotų konfliktų pašalinimo, visuotinės socializacijos ir gerovės galimybių idėjas (siūlė įsteigti Visuotinį tautų tribunolą).

August Cieszkowski (dailininkas Maksymilian Fajans, litografija, po 1853)

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Istoriosofijos prolegomenos (Prolegomena zur Historiosophie 1838, lenkų kalba 1908 21972), Apie kreditą ir cirkuliaciją (Du crédit et la circulation 1839 31884, lenkų kalba 1911), Dievas ir palingenezė (Gott und Palingenesie 1842, lenkų kalba 1912 21972) ir Tėve mūsų (Ojcze nasz 4 t. 1848–1906, 3 t. 21922–23).

2452

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką