Báltimorė (Baltimore), miestas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rytuose, Merilando valstijoje, į šiaurės rytus nuo Vašingtono.

Baltimorė

569 900 gyventojų (2022). Vašingtono–Baltimorės aglomeracijoje 8,80 mln. gyentojų (2022).

Baltimorė įsikūrusi prie Patapsco estuarijos, 24 km nuo Chesapeake’o įlankos Po Patapsco upe iškastu (1957) tuneliu eina greitkelis, per upę nutiestas Franciso Scotto Key tiltas (1977; sugriautas 2024 03 26, atsitrenkus į tilto atramą laivui).

Jūrų prekybos uostas (krovinių apyvarta 10,93 mln. t, 2018; iš jų daugiau kaip 8 mln. t sudaro konteineriai). Seniausia JAV (nuo 1797) karo laivyno bazė.

Baltimorės–Vašingtono tarptautinis oro uostas (27,15 mln. keleivių, 2018). Metropolitenas. Juodoji ir spalvotoji (lydomas varis) metalurgija, metalo apdirbimas, lėktuvų dalių, automobilių gamyba, laivų statyba ir remontas, elektronikos, elektrotechnikos, chemijos (dirbtinio pluošto), siuvimo, maisto (konservų) pramonė, naftos perdirbimas.

Merilando (įkurtas 1807), Towsono (įkurtas 1866), Morgano (įkurtas 1867), Johnso Hopkinso (įkurtas 1876), Baltimorės (įkurtas 1925) universitetai. Konservatorija (įkurta 1857). Operos, dramos teatrai, simfoninis orkestras. Enocho Pratto biblioteka (įkurta 1884). Meno muziejai: Peale’io (įkurtas 1813; seniausias JAV), Baltimorės (įkurtas 1914). Walterso meno galerija (įkurta 1931). Geležinkelių, istorijos muziejai, rašytojo E. A. Poe namas muziejus.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų katedra bazilika (1806–21; pirmoji JAV katalikų katedra), kitos 18–19 a. bažnyčios. Dorėniškosios kolonos formos G. Washingtono paminklas (49 m aukščio; pastatytas 1829).

Istorija

Baltimorė įkurta 1729. Pavadinta Merilando kolonijos iniciatoriaus lordo C. C. Baltimore’o vardu. Per JAV nepriklausomybės karą 1776 12–1777 03 Baltimorėje buvo susirinkęs II kontinentinis kongresas. 1789 įsteigta Baltimorės katalikų vyskupija – pirmoji JAV. 1797 Baltimorė gavo savivaldą. Per 1812–14 Didžiosios Britanijos ir JAV karą amerikiečiai prie Baltimorės atrėmė britų puolimą. 1827 nuo Baltimorės pradėtas tiesti pirmasis JAV geležinkelis. Per JAV pilietinį karą (1861–65) Baltimorė buvo užimta šiauriečių kariuomenės.

Lietuviai

Baltimorės lietuvių moterų politinis klubas Vytauto Didžiojo iškilmių eitynėse Kaune (1930)

Pirmieji lietuviai Baltimorėje apsigyveno 1881, dirbo metalo apdirbimo, tabako, cukraus fabrikuose, siuvyklose. 1885 susikūrė lietuvių Šv. Jono Krikštytojo šalpos draugija. 1887 įsteigta parapija; kunigas K. Polujanskis nupirko buvusią žydų sinagogą ir pertvarkė ją į Šv. Jono bažnyčią. Kunigo J. Lietuvininko iniciatyva 1905 įsteigta parapinė mokykla.

1887 pradėjo veikti Susivienijimo lietuvių Amerikoje, 1897 – Tėvynės mylėtojų draugijos kuopa. 1890 įsteigta M. Koperniko susišelpimo draugija. 1895–96 įsikūrė lietuvių socialistų kuopa. 1889–96 veikė J. Šliūpo įkurtas Lietuvių mokslo draugystės centras. V. Karalius leido anarchistinius laisvamaniškus laikraščius ir knygas. 1908 įsteigta Baltimorės lietuvių biblioteka (pirmoji lietuvių biblioteka JAV). Veikė Teatro mylėtojų (nuo 1908), Varpo draugijos. Šalpos draugijos 1910 susivienijo į Kęstučio savišalpos draugiją. 1915 įsikūrė Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos skyrius (1920 turėjo 120 narių). 1917 lietuviai gavo Šv. Alfonso bažnyčią. Nuo 1919 veikė lietuvių komunistų organizacijos. 1931 įsteigta Dainos draugija, kuri statė operetes, rengė koncertus. Veikė Baltimorės lietuvių moterų politinis klubas. 1948 pradėta transliuoti lietuviška radijo valanda, 1949 įsteigta šeštadieninė lituanistinė mokykla.

1950 Baltimorės lietuviai turėjo 11 parduotuvių, 2 viešbučius, 2 vasarvietes, 3 restoranus, 25 salūnus (užeigas). 1971 veikė 7 lietuvių draugijos. Veikia JAV lietuvių bendruomenės apylinkė, Lietuvių namai, Lietuvių darbininkų susivienijimo, Susivienijimo lietuvių Amerikoje, Lietuvių Romos katalikų susivienijimo Amerikoje skyriai, Karaliaus Mindaugo lietuvių mokykla (1999 ją lankė 13 mokinių). 20 a. pabaigoje Baltimorės lietuviai kasmet siųsdavo į Lietuvą labdarą. 1893 Baltimorėje gyveno 120 lietuvių šeimų, 1918 – apie 10 000, 1930 – 6711, 1950 – 3240, 1988 – 6000–10 000 lietuvių.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką