šv. Barnabas (skulptorius D. Cignaroli, 18 a. pabaiga, Šv. Barnabo bažnyčios fasadas, Modena)

Barnãbas ?Kipras apie 60Antiochija, apaštalas, vienas iš septyniasdešimties. Šventasis (šventė – birželio 11). Vienas pirmųjų Jeruzalės atsivertusių krikščionių. Apaštalo Morkaus pusbrolis. Pamokslavo Antiochijoje, vėliau čia iš Tarso pasikvietė ir apaštalą Paulių (Apd 11, 25). Barnabas tarpininkavo tarp Pauliaus ir Dvylikos apaštalų, su Pauliumi dalyvavo Jeruzalės susirinkime, kuriame buvo pritarta jų nuomonei, kad pakrikštytus pagonis apipjaustyti nebūtina. Po Morkaus ir Pauliaus konflikto (Apd 15, 36–40) Barnabas su Morkumi išvyko į misijas Kipre; laikomas Kipro Stačiatikių Bažnyčios įkūrėju. Manoma, buvo užmuštas akmenimis.

šv. Barnabas (skulptorius D. Cignaroli, 18 a. pabaiga, Šv. Barnabo bažnyčios fasadas, Modena)

-apaštalas Barnabas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką