Charles Augustin Sainte‑Beuve

Sainte‑Beuve Charles Augustin (Šarlis Ogiustenas Sent Bèvas) 1804 12 23Boulogne‑sur‑Mer 1869 10 13Paryžius, prancūzų literatūros kritikas, rašytojas. Prancūzų akademijos narys (1844). 1824–27 Paryžiuje studijavo graikų, lotynų filosofiją ir retoriką, Karolio Didžiojo kolegijoje – mediciną. Vėliau atsidėjo literatūrai, Josepho Delorme’o slapyvardžiu rašė kritikos straipsnius apie V. Hugo ir kitus rašytojus, įsitraukė į Ch. Nodier vadovaujamo romantikų būrelio Cénacle veiklą, kovojo su 17–18 a. normatyvine estetika, kritikavo F. R. de Chateaubriand’o įtaką to laikotarpio poetams. 1837–38 dėstė literatūrą Lozanos, 1848–49 – Lježo universitetuose, 1854 – Collège de France, 1858–61 – Aukštojoje normalinėje mokykloje Paryžiuje. Spausdino savaitines literatūros apžvalgas periodikoje. 1865–69 Senato narys, gynė literatūros ir minties laisvę. Knygoje Istorinė ir kritinė XVI a. prancūzų poezijos ir teatro apžvalga (Tableau historique et critique de la poésie et du théâtre français au XVIe siècle 2 t. 1828) išdėstė romantizmo programą, jo ištakų ieškojo Renesanse. Kritikos metodas remiasi autoriaus biografija, asmens bruožais ir siekiais. Tai atsispindi veikaluose Port‑Royal (5 t. 1840–59), Literatūriniai portretai (Portraits littéraires 3 t. 1844–78), Amžininkų portretai (Portraits contemporains 5 t. 1846–71), Pirmadienio pokalbiai (Causeries du lundi 16 t. 1851–81) Chateaubriand’as ir jo literatūrinė grupė (Chateaubriand et son groupe littéraire 2 t. 1860), Naujieji pirmadieniai (Nouveaux lundis 13 t. 1863–70), Pirmieji pirmadieniai (Premiers lundis 3 t., išleista 1874–75). Literatūrinių interesų ratas labai platus – nuo antikos, viduramžių iki 19 amžiaus. Savo literatūros kritikos pirmtaku laikė D. Diderot. Ch. A. Sainte‑Beuveʼo kritikai būdingas metaforiškas stilius, dialogo ir pašnekesio forma. Jo biografinį metodą kritikavo M. Proustas, H. A. Taine’as, struktūralistai ir formalistai, 20 a. juo sekė J.‑P. Sartre’as, A. Maurois.

Sukūrė poezijos (rinkiniai Josepho Delorme’o gyvenimas, eilėraščiai ir mintys / Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme 1829, Paguoda / Les Consolations 1830, Rugpjūčio mintys / Pensées d’août 1837, Meilės knyga / Livre d’amour 1843), autobiografinį romaną Geidulingumas (Volupté 1835). Literatūros kritikos fragmentų išversta į lietuvių kalbą (išspausdinta 1978).

Joseph Delorme

510

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką