Ernst Theodor Amadeus Hoffmann

Hoffmann Ernst Theodor Amadeus (Ernstas Teodoras Amadėjus Hòfmanas), tikr. Ernst Theodor Wilhelm 1776 01 24Karaliaučius 1822 06 25Berlynas, vokiečių rašytojas, dirigentas, kompozitorius. Vienas žymiausių vokiečių romantizmo atstovų.

Išsilavinimas ir veikla

1792–95 Karaliaučiaus universitete studijavo teisę. Muzikos mokėsi Karaliaučiuje ir Berlyne (pas J. F. Reichardtą). 1796–1802 dirbo juristu Glogau, Berlyne, Poznanėje; vėliau už prūsų karininkų karikatūras ištremtas į Plocką. 1804 persikėlė į Varšuvą. Iki 1807 rengė (su kompozitoriumi J. Elsneriu) simfoninius koncertus, juose dirigavo. 1808 ir 1810–12 Bamberge dirbo teatro režisieriumi, kūrė muziką, garsėjo kaip muzikos kritikas (straipsniai 1809–15 buvo spausdinami laikraštyje Allgemeine musikalische Zeitung). 1813–14 dirigavo teatro trupės orkestrui Leipcige ir Dresdene. Nuo 1814 Prūsijos teismų valdininkas. W. A. Mozarto garbei 1815 pakeitė trečią vardą.

660

Literatūra

E. T. A. Hoffmanno literatūrinei kūrybai būdinga realybės ir fantazijos sintezė, kontrastingas stilius – objektyvus pasakojimas derinamas su subjektyviomis refleksijomis, monologais, įvedamas antrininko motyvas. Apysakas, noveles ir pasakas dažnai jungė į ciklus.

Pirmasis ciklas – Fantazijos Kalo dvasia (Fantasiestücke in Callot’s Manier 4 t. 1814–15); žinomiausi jo kūriniai – novelės Riteris Gliukas (Ritter Gluck 1809, lietuvių kalba 1985, apie 18 a. kompozitorių), Don Žuanas (Don Juan 1813–14, nagrinėjama menininko problema, romantiškai interpretuojama W. A. Mozarto opera ir Don Žuano paveikslas), pasaka Aukso puodas (Der goldene Topf 1814, lietuvių kalba 1985).

Ciklo Naktiniai kūriniai (Nachtstücke 2 d. 1817) kūriniai priklauso vadinamajai siaubo romantikai; žinomiausi – pasaka Smėlio žmogus (Der Sandmann 1816, lietuvių kalba 1999, ryšku pamišimo tema), apysaka Majoratas (Das Majorat 1817, lietuvių kalba 2004).

Cikle Serapijono brolių pasakojimai (Erzählungen der Serapionsbrüder 4 t. 1819–21) tai, kas pasakiška, perkeliama į tikrovę, panaikinamos realios tikrovės ir vidinio pasaulio ribos. Žinomiausi šio ciklo kūriniai – novelė Artuso menė (Der Artushof 1816–19, lietuvių kalba 1971), pasakos Spragtukas ir pelių karalius (Nußknacker und Mausekönig 1816–19, lietuvių kalba 1958), Mažasis Cachesas, pasivadinęs Cinoberiu (Klein Zaches gennant Zinnober 1819, lietuvių kalba 1971), apysakos Meistras Martynas kubilius ir jo pameistriai (Meister Martin der Küfner und seine Gesellen 1818, lietuvių kalba 1985, apie vidurinių amžių amatininkus), Panelė fon Skiuderi (Das Fräulein von Scudéri 1819).

Romane Velnio eliksyras (Die Elixiere der Teufels 2 t. 1815–16, lietuvių kalba 1937, 1997) plėtojama dvasinės ir juslinės meilės tema, žymu fatalizmas, demoniškumas; jam būdinga sudėtinga kontrapunktinė kompozicija. Romane Katino Murklio pažiūros į gyvenimą ir kapelmeisterio Johaneso Kreislerio biografijos fragmentai atsitiktinai išlikusiuose makulatūros lapuose (Lebens-Ansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern 2 t. 1820–22, nebaigtas, lietuvių kalba 1964) supriešinamos dvi sferos – menininkų ir filisterių.

E. T. A. Hoffmanno kūryba turėjo įtakos H. de Balzaco, C. Dickenso, E. A. Poe, F. Kafkos ir kitų rašytojų kūrybai. Lietuvių kalba dar išleista E. T. A. Hoffmanno knyga Tinginukė (1965), paskelbta pasaka Nuotakos rinkimasis (1999).

E. T. A. Hoffmanno literatūrinių kūrinių motyvais sukurta operų (J. Offenbacho Hoffmanno pasakos, P. Hindemitho Kardiljakas), baletų (L. Delibes’o Kopelija, P. Čaikovskio Spragtukas), instrumentinių kūrinių.

Parašė muzikinės tematikos prozos kūrinių.

2959

Muzika

Sukūrė operų, tarp jų – Undinė (Undine 1812–14; pirmoji romantinė vokiečių opera), zingšpylių, sonatų fortepijonui, simfoniją, kamerinės muzikos kūrinių, chorų, bažnytinės muzikos.

E. T. A. Hoffmanno estetinės pažiūros turėjo įtakos kompozitoriams romantikams (C. M. von Weberiui, R. Schumannui). Kūrinių muzikinės raiškos priemonės artimos kompozitoriams klasicistams (W. A. Mozartui, L. van Beethovenui).

660

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką