Bopp Franz (Francas Bòpas) 1791 09 14Mainz 1867 10 23Berlynas, vokiečių kalbininkas. Vienas lyginamosios kalbotyros pradininkų. Prūsijos mokslų akademijos narys (1822). Studijavo Paryžiuje (1812–15) sanskritą, persų, arabų kalbas, 1820 tobulinosi Londone. Berlyno universiteto profesorius (1821).

Franz Bopp

Veikale Apie sanskrito asmenavimo sistemą, lyginamą su graikų, lotynų, persų ir germanų kalbų asmenavimo sistemomis (Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und germanischen Sprache 1816), įrodinėdamas šių kalbų veiksmažodžio formų bendrą kilmę, ieškodamas jų pirminės struktūros, sukūrė indoeuropiečių kalbų lyginamąją gramatiką. Sanskrito, zendo, armėnų, graikų, lotynų, lietuvių, senųjų slavų, gotų ir vokiečių kalbų lyginamojoje gramatikoje (Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Armenisch, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, Altslavisch, Gothischen und Deutschen 6 t. 1833–52 21856–61) pirmą kartą moksliškai lygino lietuvių kalbos faktus (iš K. G. Milkaus gramatikos, G. H. F. Nesselmanno žodyno, Biblijos lietuviško vertimo) su kitų indoeuropiečių kalbų atitikmenimis. Lietuvių kalbos duomenų yra sanskrite ir lotynų kalbos žodyne (Glossarium sanscritum, in quo omnes radices et vocabula usitatissima explicantur et cum vocabulis graecis, latinis, germanicis, lithuanicis, slavicis, celticis comparantur 1830).

Studijoje Apie senovės prūsų kalbos giminystės santykius (Über die Sprache der alten Preussen in ihrem verwandtschaftlichen Beziehungen 1853) pirmą kartą iškėlė mintį apie baltų ir slavų kalbų artimus ryšius su indoiranėnais, pabrėžė baltų kalbų archajiškumą.

2703

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką