von Baader Franz Xaver (Francas Ksaveras fon Bãderis) 1765 03 27Miunchenas 1841 05 23Miunchenas, vokiečių filosofas, katalikų teologas, kalnakasybos inžinierius. Bavarijos mokslų akademijos narys (1808).

Gyvenimo faktai

1781–85 studijavo Ingolstadto ir Vienos universitetuose, 1788–92 – Freibergo kalnakasybos akademijoje. Miuncheno universiteto profesorius (1826). 1792–96 gyvendamas Anglijoje ėmė domėtis filosofija.

Pažiūros

Rėmėsi J. Böhme’s panteistine filosofija; teigė, kad išsivaduojama pažinus Dievą žmogaus sieloje. Nepriešino dvasios gamtai, sielos – kūnui, Dievą laikė centru, pasaulį, gamtą – periferija. Kritikavo racionalizmą, empirizmą. Skirstė visuomenę į luomus, pradėjo vartoti proletaro sąvoką, skelbė idėjas, artimas krikščioniškajam socializmui. Padarė įtaką F. W. J. Schellingui ir kitiems vokiečių romantikams, V. Solovjovui.

Franz Xaver von Baader

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Apie Pitagoro kvadratą gamtoje (Ueber das pythagoräische Quadrat in der Natur 1798), Indėlis į dinaminę filosofiją (1809), Pažinimo fermentai (Fermenta Cognitionis 6 d. 1822–25), Spekuliatyvioji dogmatika (Spekulative Dogmatik 4 d. 1827–36).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką