Passy Frédéric (Frederikas Pas) 1822 05 20Paryžius 1912 06 12Paryžius, prancūzų ekonomistas, politikas, pacifistas. Moralinių ir politinių mokslų akademijos narys (1877).

Išsilavinimas ir veikla

Studijavo teisę, 1857 baigė ekonomiką. 1844–1847 dirbo finansininku Valstybės taryboje. 1860–1861 dėstė ekonomiką ir politinę ekonomiją Montpellier, vėliau – daugelyje kitų universitetų Prancūzijoje. Siekdamas užkirsti kelią Prancūzijos ir Prūsijos karui dėl Liuksemburgo 1867 įkūrė Tarptautinę nuolatinę taikos lygą (nuo 1889 Tautų arbitražo bendrija). 1881–1889 Nacionalinio Susirinkimo narys. 1889 Tarpparlamentinės sąjungos vienas iš trijų prezidentų. Pasisakė už taiką, nusiginklavimą, laisvąją prekybą, moterų teises, mirties bausmės panaikinimą.

Frédéric Passy

Knygos

Svarbiausi veikalai: Apie intelektinę nuosavybę (De la propriété intellectuelle, su Victoru Modeste’u ir Prosperu Paillotet’u, 1859), Politinės ekonomijos pamokos (Leçons d’économie politique 1861), Demokratija ir švietimas (La démocratie et l’instruction 1864), Mašinos ir jų įtaka žmonijos raidai (Les machines et leur influence sur le développement de l’humanité 1866), Malthusas ir jo doktrina (Malthus et sa doctrine 1868), Darbo istorija (L’histoire du travail 1873), Už taiką (Pour la paix 1909).

Apdovanojimai

Nobelio taikos premija (1901, su J. H. Dunant’u).

Frédéric Passy

-Tarptautinė nuolatinė taikos lyga; -Tautų arbitražo bendrija

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką