Karalius Frederikas I (aliejus, 16 a. paveikslo kopija, Nacionalinis istorijos muziejus Frederiksborgo pilyje)

Frèderikas I (Frederik I) 1471 10 07 1533 04 10Gottorpo pilis (Šlėzvigas), Danijos (1523–33) ir Norvegijos (1524–33) karalius, Šlėzvigo-Holšteino kunigaikštis (1482–1533). Oldenburgų dinastijos. Kristijono I (valdė 1448–81) sūnus, Jono I (valdė 1481–1513) brolis, Kristijono II (valdė 1513–23) dėdė. 1482, po tėvo mirties, su vyriausiu broliu Jonu buvo išrinktas Šlėzvigo-Holšteino kunigaikščiu; 1490, Frederikui sulaukus pilnametystės, kunigaikštystė buvo jiems padalyta. 1523, Danijos, Norvegijos ir Švedijos karaliui Kristijonui II dėl bajorų sukilimo atsisakius sosto, Frederikas tapo Danijos, 1524 ir Norvegijos karaliumi. Daugiausia gyveno Gottorpo pilyje, Daniją aplankydavo tik retkarčiais, o Norvegijoje visai nesilankė. Frederiko I padėtis buvo netvirta, jam nuolat grasino Kristijonas II. 1531 Kristijonas II, palaikomas Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Karolio V, įsiveržė į Norvegiją ir bandė iš Frederiko I atimti Danijos sostą. 1532 Frederikas I suėmė Kristijoną II ir uždarė į tvirtovę. Palaikomas aukštųjų bajorų apribojo Danijos Katalikų Bažnyčios dvasininkų teises ir privilegijas, rėmė stiprėjantį protestantų (liuteronų) judėjimą.

470

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką