Frýdrichas I (Friedrich I) 1657 07 11Karaliaučius 1713 02 25Berlynas, Brandenburgo kurfiurstas ir Prūsijos kunigaikštis (Frydrichas III, 1688–1701), Prūsijos karalius (nuo 1701; pirmasis). Hohencolernų dinastijos. Frydricho Vilhelmo sūnus, Frydricho Vilhelmo I tėvas. Vainikavosi Karaliaučiaus katedroje pabrėždamas naujos Prūsijos karalystės ryšį su prūsų ir lietuvininkų žemėmis, perimamumo tradiciją. Karaliaus titulą gavo už paramą ginklais Šventosios Romos (Vokietijos) imperatoriui Leopoldui I per Ispanijos įpėdinystės karą (1701–14).

Frydrichas I (aliejus, 18 a., dailininkas F. W. Weidemannas)

Valdant Frydrichui I imta propaguoti vadinamąją prūsiškąją politinę kryptį: jaunoji protestantų karalystė (Prūsija) esanti teisėta ne Vokiečių ordino, o prūsų ir lietuvininkų istorinio palikimo paveldėtoja. Tai skatino lietuvių raštijos plėtrą, lietuvių etninių dalykų, kalbos, etnogenezės tyrimus. Frydricho I reformų planai žlugo dėl didėjančio neūkiškumo. Frydricho I ir mokslininkų rūpesčiu 1694 įkurta Hallės (Saalės) universitetas (vėliau jame veikė Hallės lietuvių kalbos seminaras), 1696 – Prūsijos meno akademija, 1701 – Prūsijos mokslų akademija (abi Berlyne). Frydrichas I tęsė 17 a. pradėtą vidinę kolonizaciją, labiausiai Mažojoje Lietuvoje. Siekdamas atkurti 1709–11 didžiojo maro ir bado nualintą ūkį ir pagausinti gyventojų, jau 1710 pradėjo kolonizuoti Mažąją Lietuvą, joje apgyvendino svetimtaučius iš Vakarų ir Vidurio Europos šalių, daugiausia vokiečius valstiečius. Per kolonizaciją lietuvininkai buvo nustumti į žemesnius visuomenės sluoksnius.

-Frydrichas III; -Friedrich III

415

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką