Galilei Galileo (Galileo Galiljus) 1564 02 15Pisa 1642 01 08Arcetri (prie Florencijos), italų fizikas ir astronomas, klasikinės fizikos pradininkas. V. Galilei sūnus, M. Galilei brolis. Nacionalinės akylųjų akademijos narys (1611).

Išsilavinimas ir veikla

Pisos universitete studijavo mediciną, vėliau savarankiškai – fiziką ir matematiką. Pisos (1589–92) ir Paduvos (1592–1610) universiteto profesorius, nuo 1610 Toskanos hercogo dvaro matematikas ir filosofas, nuo 1633 gyveno Arcetri kaime prie Florencijos.

Mokslinė veikla ir atradimai

G. Galilei išplėtojo fizikos metodą (pradmenys buvo pasiūlyti Euklido ir Archimedo), kurio esmė – eksperimentinis reiškinių tyrimas, jų esminių savybių išskyrimas, idealizuotų objektų naudojimas, rezultatų matematinis nusakymas, išvadų eksperimentinis tyrimas. Svarbiausi yra G. Galilei mechanikos ir astronomijos atradimai. Nustatė matematinės svyruoklės periodo nepriklausomumą nuo svyruoklės masės (1583), kūnų laisvojo kritimo, kampu į horizontą mesto kūno judėjimo ir inercijos (1604–09) dėsnius, tiesiaeigio tolyginio judėjimo reliatyvumo principą. Sukonstravo įvairių prietaisų: proporcionalą matematiniams skaičiavimams, termoskopą (termometro prototipą), dviejų lęšių žiūroną ir mikroskopą, iškėlė svyruoklinio laikrodžio idėją. Sukonstravo teleskopą (pritaikė žiūroną) dangaus kūnams stebėti (1609). Juo naudodamasis atrado Veneros fazes, Jupiterio palydovus, Mėnulio paviršiaus sudėtingą reljefą, Saulės dėmes, įrodė, kad Paukščių Takas yra žvaigždžių sambūris.

Galileo Galilei (aliejus, apie 1640, dailininkas Justusas Sustermansas; Nacionalinis jūrų muziejus Londone)

Galileo Galilei (aliejus, apie 1640, dailininkas Justusas Sustermansas; Nacionalinis jūrų muziejus Londone)

Knygos ir įtaka mokslui

Astronominius atradimus aprašė knygoje Žvaigždžių pasiuntinys (Sidereus Nuncius 1609). G. Galilei veikale Dialogas apie dvi svarbiausias pasaulio sistemas – Ptolemajo ir Koperniko (Dialogo sopra due massimi sistemi del mondo – Tolemaico e Copernicano 1632) pateikti heliocentrinės pasaulio sistemos įrodymai. Už šį veikalą buvo teisiamas inkvizicijos ir priverstas atsižadėti M. Koperniko idėjų; iki mirties gyveno prižiūrimas inkvizicijos. Parašė veikalą Pokalbiai ir matematiniai įrodinėjimai apie dvi naujas mokslo šakas, susijusias su mechanika ir vietiniu judėjimu (Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attenenti alle meccanica 1638), kuriame išdėstė savo pagrindinius mechanikos atradimus. 1637 apako. G. Galilei atradimai, jo išplėtotas metodas ir naujos mokslo idėjos lėmė esminį fizikos raidos lūžį, klasikinės fizikos pradžią.

Atminimo įamžinimas

Jo vardu pavadintas asteroidas nr. 697, krateris Mėnulyje, Jungtinių Amerikos Valstijų erdvėlaivis Galileo, t. p. teleskopas Palmos astronomijos observatorijoje (Ispanija), pagreičio matavimo vienetas galas.

1778

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką