Grigãlius XVI (Gregorius XVI), tikr. Bartolomeo Alberto Cappellari 1765 09 18Belluno (prie Venecijos) 1846 06 01Roma, popiežius (1831). Kamaldulis (1783).

Biografijos faktai

Dėstė filosofiją ir teologiją Murano ir Paduvos kolegijose. Nuo 1795 Šv. Grigaliaus vienuolyno Romoje vikaras, vėliau abatas. 1823 kamaldulių ordino generolas. 1826 kardinolas, Tikėjimo skleidimo kongregacijos prefektas.

Pontifikatas

Popiežiumi išrinktas Austrijos kanclerio K. von Metternicho pastangomis. Grigaliaus XVI pontifikato pradžioje vidurio Italijoje G. Mazzini vadovaujamas sukilimas susilpnino popiežiaus pasaulietinę valdžią. Grigalius XVI, naujovių politikoje priešininkas, bet buvo priverstas 1831 ediktu įteisinti Austrijos, Anglijos, Prancūzijos, Prūsijos ir Rusijos reikalaujamas administracijos, finansų, teismų reformas, renkamus municipalitetus. Būdamas legitimizmo šalininkas enciklikose Cum primum pasmerkė 1831 sukilimą, Mirari vos (abi 1832) – Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės, teigė bažnytinės valdžios viršenybę prieš pasaulietinę. Enciklikose Singulari nos (1834) ir Dum acerbissimas (1835) pasisakė prieš racionalizmą, galikonybę, indiferentizmą, sąžinės laisvę. Padėjo išlaikyti katalikiškuosius Šveicarijos kantonus. 1845 pasirašė Šventojo Sosto ir Rusijos konkordatą. Rėmė misijas (ypač Amerikoje): centralizavo misijines organizacijas, paskyrė 95 vyskupus misionierius, įsteigė 15 naujų misijinių vyskupijų ir 36 apaštalinius vikariatus, kūrė seminarijas vietos dvasininkams rengti; Rytų Europoje (Rusijoje, Ukrainoje) jo iniciatyva atsirado institutai misionieriams rengti ir draugijos misijų šalių žmonėms remti. Pasmerkė vergiją, draudė vergų prekybą.

Grigalius XVI (1844, litografija, dailininkas Bartolomeo Alberto Cappellari, 1765–1846)

Globojo menus (rėmė dailininkus J. F. Overbecką ir B. Thorvaldseną) ir mokslą (skatino katalikų filosofijos plėtotę). Grigaliaus XVI iniciatyva Vatikane atidarytas Egipto ir etruskų, Laterane – Krikščioniškosios archeologijos muziejai, pradėta Šv. Pauliaus bazilikos už sienų Romoje rekonstrukcija.

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką