Habakùko knygà, viena ST Pranašų knygų. Pavadinta izraelitų pranašo Habakuko (priskiriamas prie dvylikos mažųjų pranašų; daugiau apie jį nežinoma) vardu. Parašyta 615–597 prieš Kristų hebrajų kalba. Habakuko knygą sudaro pranašo ir Viešpaties pokalbis apie pasaulyje egzistuojantį blogį (1, 1–2, 4), penki prakeikimai nedorėliams (2, 5–20) ir pranašo lyrinė malda (3, 1–19). Pagal problematiką Habakuko knyga artima Jobo knygai, bet socialinio ir politinio neteisingumo temos čia susipynusios (kitose ST knygose dažniausiai jos svarstomos atskirai). Habakukas, nerimastingai klausinėdamas Viešpatį apie pasaulio neteisybes (1, 2), sulaukia mįslingo atsako (2, 4) ir spontaniškai išpažįsta pasitikėjimą juo (3, 19). Būdinga grakšti, vientisa kompozicija.

2919

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką