Krahe Hans (Hansas Krãhė) 1898 02 07Gelsenkirchen 1965 06 25Tübingen, vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas. Würzburgo (1936–46), Heidelbergo (1947–50), Tübingeno (nuo 1950) universiteto profesorius. 1944–65 leidinio Indogermanische Forschungen vienas redaktorių. Tyrinėjo gotų, graikų, ilyrų kalbas, daugiausia žinomas kaip Europos senųjų hidronimų tyrinėtojas; šiuos tyrinėjimus tęsiantis jo mokinys W. P. Schmidas daugiausia remiasi baltų kalbų faktais. Svarbiausi veikalai: Senovės ilyrų asmenvardžių žodynas (Lexikon altillyrischer Personnennamen 1929), Germanų kalbotyra (Germanische Sprachwissenschaft 2 t. 1942), Indoeuropiečių kalbotyra (Indogermanische Sprachwissenschaft 1943, 2 t. 31958–59), Gotų kalbos fonetikos ir morfologijos istorija (Historische Laut- und Formenlehre des Gotischen 1948 21967), Graikų kalbos istorinė gramatika (Historische Grammatik des Griechischen 1949), Kalba ir ikiistoriniai laikai (Sprache und Vorzeit 1954), Ilyrų kalba (Die Sprache der Illyrier 2 t. 1955–64), Ikiistoriniai kalbų santykiai nuo Baltijos jūros baltų kraštų iki Adrijos šiaurinės dalies sričių (Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria 1957), Senosios Europos hidronimijos struktūra (Die Struktur der alteuropäischen Hydronymie 1963), Seniausieji mūsų upių vardai (Unsere ältesten Flußnamen 1964).

2069

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką