Henri Philippe Pétain

Pétain Henri Philippe (Anri Filipas Petènas) 1856 04 24Cauchy-à-la-Tour (Pa de Kalė departamentas) 1951 07 23Île d’Yeu (sala prie Bretanės pakrantės), Prancūzijos karo ir valstybės veikėjas. Maršalas (1918). Baigė Saint-Cyro karo mokyklą ir Paryžiaus Aukštąją karo mokyklą. Dėl naujoviškų pažiūrų į taktikos teoriją (pagal H. Ph. Pétainą, prieš puolimą dalinio vadas privalo būti įsitikinęs, kad turi ugnies persvarą) karjeros laiptais kilo lėtai. Per I pasaulinį karą tapo nacionaliniu didvyriu dėl sėkmingos Verdeno gynybos (1916). 1917–18 Prancūzijos kariuomenės vyriausiasis vadas; grąžino discipliną, pašlijusią dėl dažnų, bet nesėkmingų puolimų. 1934 karo ministras. 1939–40 ambasadorius Ispanijoje. 1940 06 Vokietijos kariuomenei įsiveržus į Prancūziją paskirtas vicepremjeru. Nuo 1940 06 16 ministras pirmininkas. Su nacių Vokietija 1940 06 22 pasirašė paliaubas. Bendrame Atstovų rūmų ir Senato posėdyje buvo paskelbtas valstybės vadovu, turinčiu faktiškai neribotus įgaliojimus, sudarė vyriausybę, kuri įsikūrė Vichy mieste ir valdė neokupuotą Prancūzijos pietinę dalį. Šalies viduje H. Ph. Pétaino įvestas režimas buvo autoritarinis. Užsienio politikoje pats H. Ph. Pétainas siekė laikytis neutraliai, vengė glaudžiau bendradarbiauti su nacių Vokietija, atleido kolaboravimą labiau palaikiusį vicepremjerą P. Lavalį (Vokietijos verčiamas 1942 04 grąžino), asmeniškai susitikęs su Ispanijos diktatoriumi F. Franco siekė, kad šis atsisakytų per savo šalies teritoriją praleisti Vokietijos kariuomenę į Šiaurės Afriką, slapta derėjosi su Sąjungininkais, bet viešai protestavo prieš jų išsilaipinimą Šiaurės Afrikoje, įsakė kolonijose dislokuotai kariuomenei priešintis Sąjungininkams. 1944 08 išlaisvinus Paryžių, vokiečių išvežtas į Vokietiją. 1945 nuteistas mirti už bendradarbiavimą su priešu (ministro pirmininko Ch. de Gaulle’io sprendimu bausmė pakeista įkalinimu iki gyvos galvos).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką