Herbert Clark Hoover

Hoover Herbert Clark (Herbertas Klarkas Hùveris) 1874 08 10West Branch (Ajovos valstija) 1964 10 20Niujorkas, Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) politikas.

1895 Stanfordo universitete (Kalifornijos valstija) baigė kasybos inžineriją. Dirbo įvairiose kasyklose. Per I pasaulinį karą (1914–18) ir po jo vadovavo JAV šalpos Europos valstybėms organizacijoms (1919–23 – Amerikos pagalbos administracijoje). 1919 Paryžiaus taikos konferencijos dalyvis. 1921–28 prekybos sekretorius (ministras).

1929–33 JAV prezidentas (respublikonas). Pernelyg vėlai įvertino 1929–33 ekonominės krizės padarinius šalies ūkiui ir gyventojams. Mėgindamas ją įveikti 1930 įkūrė Federalinę ūkio tarnybą, kuri skyrė paskolas žemės ūkio kooperatyvų asociacijoms. 1931 įkūrė Rekonstrukcijos finansavimo korporaciją, bet jos paskolos bankams neišgelbėjo šalies nuo finansinės panikos. Organizavo viešuosius darbus bedarbiams. Užsienio politikoje – izoliacionistas. 1930 jo administracijos atstovai dalyvavo Londono konferencijoje dėl ginklavimosi apribojimo. 1931 07 paskelbė 1 metų moratoriumą Europos valstybių karo skoloms. Kaltintas nesugebantis įveikti ekonominės krizės padarinių (1932 JAV ūkis, palyginti su 1928, smuko apie 50 %), 1932 11 prezidento rinkimus pralaimėjo F. D. Rooseveltui.

Nuo 1937 vadovavo JAV pagalbos Kinijai, 1945–46 – Europos ir Azijos šalims organizacijoms, 1947–49 ir 1953–55 – Kongreso komisijai, įkurtai JAV administracijai reorganizuoti.

Palo Alto mieste (Kalifornijos valstija), prie Stanfordo universiteto, 1919 įkūrė Hooverio institutą, kuriame kaupiama archyvinė medžiaga apie I pasaulinį karą ir Spalio perversmą Rusijoje (1917). 21 a. pradžioje institutas turėjo vieną didžiausių archyvinių rinkinių 20 a. politinės, ekonominės ir visuomeninės minties klausimais, biblioteką. Jame saugomas L. Trockio asmeninis archyvas.

Parašė Atsiminimus (Memoirs 1951).

470

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką