Hilary Whitehall Putnam

Hilary Whitehall Putnam

Putnam Hilary Whitehall (Hilaris Vaitholas Pãtnamas) 1926 07 31Čikaga 2016 03 13Arlington (Masačusetso valstija), Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas. Vienas žymiausių 20 amžiaus pabaigos analitinės filosofijos atstovų. Amerikos menų ir mokslų akademijos narys (1966). Filos. dr. (1951).

Išsilavinimas

Pensilvanijos ir Kalifornijos universitetuose studijavo matematiką ir filosofiją (H. Reichenbacho ir W. V. O. Quine’o mokinys).

Pedagoginė ir kita veikla

1953–61 dėstė matematiką Princetono universitete, 1961–65 – filosofiją Masačusetso technologijos institute, 1965–2000 matematikos ir matematinės logikos profesorius Harvardo universitete. Amerikos filosofų asociacijos prezidentas (1976–77).

Tyrimų sritys

Tyrinėjo matematinę logiką, teorinę informatiką. Parašė reikšmingų sąmonės filosofijos, kalbos filosofijos, matematikos filosofijos, epistemologijos ir kitų filosofijos krypčių darbų.

Sąmonės filosofija

Sąmonės filosofijoje H. W. Putnamas žinomas kaip funkcionalizmo atstovas ir kaip reduktyviojo materializmo kritikas – prieštaraudamas sąmonės ir kūno tapatinimui teigė, kad tie patys sąmonės būviai gali būti realizuojami įvairiai. Jo manymu, sąmonės būviai (mintys, jausmai ir kita) yra tik funkcijos – tam tikri priežasties ir pasekmės santykiai tarp kitų sąmonės būvių, pojūčių ir elgesio, sąmonę laikė panašia į skaičiavimo mašiną. Vėliau H. W. Putnamas funkcionalizmo atsisakė.

Kalbos filosofija

Kalbos filosofijoje su S. Kripke ir kitais rutuliojo kauzalinės referencijos teoriją. Anot H. W. Putnamo, nors reikšmės pagrindas yra tam tikri stereotipai, reikšmė yra visuomenėje vykstančio lingvistinio darbo pasidalijimo padarinys.

Pažinimo teorija

H. W. Putnamas laikėsi semantinio ir epistemologinio eksternalizmo, teigė, kad žinios ir jų tikrumas priklauso ne tik nuo vidaus, bet ir nuo išorės veiksnių. Neigė, kad egzistuoja skirtumas tarp tikro ir žmogaus suvokiamo pasaulio. Pritarė pragmatizmui, teigė, kad neegzistuoja fakto ir vertybės priešpriešos.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Sąmonė, kalba ir realybė (Mind, Language and Reality 1975), Protas, tiesa ir istorija (Reason, Truth and History 1981), Daugiaveidis realizmas (The Many Faces of Realism 1987), Pragmatizmas: Atviras klausimas (Pragmatism: An Open Question 1995), Etika be ontologijos (Ethics Without Ontology 2002).©

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką