Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau

de Mirabeau Honoré Gabriel Riqueti (Onorė Gabrielis Riketi de Mirabò) 1749 03 09Bignon (Loiret departamentas) 1791 04 02Paryžius, Prancūzijos politikos veikėjas. Grafas. V. R. de Mirabeau sūnus. 1767–72 tarnavo kariuomenėje. Dėl laisvamaniško būdo ir netinkamo elgesio tėvo rūpesčiu keletą kartų kalintas, remiantis specialiais Prancūzijos karaliaus raštais (lettres de cachet), leidžiančiais bausti be teismo. Garsėjo meilės nuotykiais. Už tariamą svetimos žmonos pagrobimą 1777 nuteistas mirti, 1782 išteisintas. 1789 išrinktas Generalinių luomų deputatu. Buvo aristokratas, bet prisidėjo prie trečiojo luomo. 1789 06 su E. J. Sieyèsu trečiojo luomo deputatus paskelbė Prancūzijos Nacionaliniu susirinkimu, dėl oratorinių gabumų tapo vienu įtakingiausių jo narių. Buvo konstitucinės monarchijos šalininkas, todėl siekė sutaikyti Liudviko XVI dvarą ir prasidėjusios revoliucijos radikaliuosius veikėjus: jo siūlymu įkurta piliečių gvardija, vėliau tapusi Nacionaline gvardija, H. G. R. de Mirabeau nesėkmingai siekė susitarti su karaliaus patarėju J. Neckeru ir įtakingu politiku ir karo vadu M. J. de La Fayette’u, jo pastangomis karaliui buvo palikta teisė skelbti karą ir taiką. 1791 01 30 išrinktas Nacionalinio susirinkimo pirmininku, bet netrukus mirė. Palaidotas Panteone, bet iškilus aikštėn jo slaptiems ryšiams su karaliaus dvaru Konvento sprendimu H. G. R. de Mirabeau palaikai 1794 iš ten iškelti.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką