Hugues Felicité Robert de Lamennais

de Lamennais Hugues Felicité Robert (Hiugas Felisitė Roberas de Lamen) 1782 06 19Saint-Malo 1854 02 27Paryžius, prancūzų katalikų filosofas, teologas, visuomenės veikėjas. Kunigas (1816).

Politinė veikla

1833 atsisakė kunigystės, atsidėjo politinei veiklai. 1848–49 Prancūzijos Steigiamosios asamblėjos, 1849–51 Įstatymų leidžiamojo susirinkimo narys; atstovavo kairiesiems. Krikščionių demokratų judėjimo vienas pradininkų. Ankstyvuosiuose veikaluose palaikė ultramontanizmą (popiežiaus autoritetą), pabrėžė Šventojo Sosto viršenybę tautinių bažnyčių atžvilgiu, kritikavo galikonybę, pripažino popiežiaus neklystamumo tikėjimo klausimais dogmą, tradicijos autoritetą.

Pažiūros

Filosofijoje laikėsi tradicionalistinių pažiūrų, teigė, kad individualus protas geba pažinti tik atsitiktines ir dalines tiesas, o tikras žinojimas įgyjamas visos žmonijos bendro proto pastangomis, kurias palaiko Dievas. Siūlė visų problemų sprendimo ieškoti tikėjime pasikliaujant Bažnyčia ir jai atstovaujančio popiežiaus autoritetu. Vėliau jo pažiūros pakito, krypo į liberalizmą, kurį jis siekė derinti su tikėjimu, ragino Bažnyčią atsiskirti nuo valstybės, nutraukti konkordatą su Šventuoju Sostu ir suartėti su visais tikinčiaisiais. Tikinčiųjų bendruomenės, anot H. F. R. de Lamennais, turi įsitraukti į demokratinį judėjimą ir jam vadovauti, rūpintis mokslo plėtra. H. F. R. de Lamennais liberalizmą 1832 pasmerkė popiežius Grigalius XVI tiksliai jo neįvardydamas.

Hugues Felicité Robert de Lamennais

H. F. R. de Lamennais pakluso popiežiui tik tikėjimo klausimais ir toliau propagavo krikščioniškąją demokratiją, socialinę lygybę, derinamą su pamaldumu ir pasitikėjimu Dievu. Veikalo Filosofijos eskizas (Esquisse d’une philosophie 4 t. 1840–46) teologinėje dalyje dėstė Švč. Trejybės sampratą Dievo tris asmenis įvardydamas kaip galią, protą ir meilę. Filosofinėje dalyje ryšku neoplatonizmo įtaka.

Kiti veikalai

Kiti veikalai: Esė apie abejingumą religijai (Essai sur l’indifférence en matière de religion 4 t. 1817–23), Apie religiją (De la religion 2 t. 1825–26), Tikinčiojo žodžiai (Paroles d’un croyant 1834), Liaudies knyga (Le livre du peuple 1838). 19 amžiaus pabaigoje į lietuvių kalbą išversta H. F. R. de Lamennais veikalų fragmentų.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką