ISBN (International Standard Book Number, tarptautnis standártinis knỹgos nùmeris), unifikuotas knyginės produkcijos identifikavimo kodas, kurį naudoja leidėjai, bibliotekos ir knygų prekybos organizacijos. Identifikuoja konkretų leidėją. Suteikiamas knygoms, brošiūroms, leidiniams Braille’io raštu, žemėlapiams, kalendoriams (su tekstu), elektroniniams dokumentams.

ISBN struktūra

Kodą sudaro 10 arabiškų skaitmenų (nuo 0 iki 9, paskutinis skaičius gali būti romėniškas X), brūkšneliais suskirstytų į 4 grupes. Pirmoji grupė identifikuoja šalį. Pagal išleidžiamos produkcijos kiekį vienai šaliai skiriama nuo 1 iki 5 skaitmenų. Daugiausia knygų (ne mažiau kaip 20 000 pavadinimų per metus) išleidžiančioms šalims skiriamas vienženklis identifikatorius, kitoms šalims ir tarptautinėms organizacijoms skiriamas 2–5 ženklų identifikatorius. Keturių ir penkių skaitmenų identifikatorius skiriamas šalims, išleidžiančioms iki 10 000 pavadinimų knygų per metus (Lietuvos identifikatorius – 9986, 1995 dar suteiktas – 9955). Antroji ISBN skaitmenų grupė skirta leidėjui identifikuoti. Dideliems leidėjams suteikiami dviženkliai numeriai, mažesniems – nuo triženklių iki septynženklių numerių (pavyzdžiui, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro identifikatorius – 420). Trečioji ISBN skaitmenų grupė identifikuoja konkretų leidinį. Pagal nustatytą kodavimo sistemą, trijose ISBN grupėse turi būti ne mažiau kaip 9 skaitmenys, jei tiek nesusidaro, prieš knygos eilės numerį rašomas nulis. Ketvirtoji grupė – kontrolinis skaičius (vienas skaitmuo, rašomas pabaigoje). ISBN rašomas leidinio antraštinio lapo apatiniame kairiajame kampe arba, jei tai neįmanoma, bet kurioje kitoje gerai matomoje knygos vietoje, ir turi būti kartojamas ketvirtojo leidinio viršelio puslapio apačioje. Kiekvienai išleistai knygai, naujam knygos leidimui, jei pasikeitė jos formatas ar įrišimas (pavyzdžiui, iš minkšto į kietą), ar pasikeitus leidėjui suteikiamas kitas ISBN. Kiekvienai daugiatomio leidinio knygai suteikiami du ISBN numeriai: kiekvienam tomui ir bendras visam leidiniui. ISBN neteikiamas laikino naudojimo leidiniams (reklaminiams leidiniams ir kitiems); serialiniams ir muzikos leidiniams suteikiami kiti numeriai – ISSN ir ISMN.

2005 priimta ISBN pataisa, pagal kurią nuo 2007 ISBN sudaro 13 skaitmenų. Nuo 2007 knygoms ir brošiūroms suteikiami brūkšniniai kodai.

Tarptautinė agentūra

Nuo 20 amžiaus 8 dešimtmečio pradžios nacionalinių ISBN agentūrų veiklą koordinuoja ir šalies indentifikatorių skiria Tarptautinė ISBN agentūra, įsikūrusi Londone (2017 daugiau kaip 200 šalių buvo oficialios agentūros narės, Lietuva nuo 1992). Ji leidžia tarptautinį leidėjų registrą Publishers’ International ISBN Directory, kuriame skelbiami duomenys ir apie Lietuvos leidėjus.

ISBN Lietuvoje

Lietuvos ISBN agentūra įkurta 1992 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centre. Agentūra pagal leidėjų prašymus registruoja ir konsultuoja leidėjus, kaupia duomenis apie juos ir jų leidžiamą produkciją. Iki 2017 buvo įregistruota 3261 leidėjas. ISBN žymėjimą leidiniuose reglamentuoja Visuomenės informavimo įstatymas (1996, nauja redakcija 2006) ir Lietuvos standartas Informacija ir dokumentai. Tarptautinis standartinis knygos numeris (ISBN). Lietuvai suteiktą identifikatorių naudoja beveik visos šalies leidyklos, tik penkiose leidyklose (Šviesa, Vyturys, Mintis, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Vaga) liko nepakeistas šalies kodas 5, kuris buvo skirtas SSRS (dabar naudojamas Rusijoje; sovietinės okupacijos metais šį kodą naudojo ir Lietuvos leidėjai).

1608

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką