Jacques Derrida

Derrida Jacques (Žakas Deridà) 1930 07 15El Biar (Alžyras) 2004 10 08Paryžius, prancūzų kalbos ir kultūros filosofas, poststruktūralistas.

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1952–56 studijavo Paryžiuje École Normale Supérieure. 1960–64 dėstė filosofiją Sorbonoje, 1965–84 – École Normale Supérieure. Nuo 1986 Kalifornijos universiteto profesorius.

Filosofijos bruožai

Analizavo Vakarų filosofijos tradiciją, parodydamas jos vidines priešpriešas (toks mąstymo pobūdis vadinamas dekonstrukcija). Kritikavo filosofijos kategorijas: tapatybės, subjekto ir objekto sampratą, žmogaus vientisumo bei autonomiškumo idėją, hierarchinės struktūros ir pilnutinės esaties įmanomumą.

Idėjos

Anot J. Derrida, formos ir turinio hierarchiniai procesai taip pat išreiškia dorinės ir politinės priklausomybės sistemas.

Pagrindine filosofijos kategorija laikė ženklą, kuriuo žmogaus sąmonėje pakeičiamas realus daiktas. Kaip minčiai tarnauja žodis, taip žodžiui – raštas (kaip jo atvaizdas), bet dėl kalbos metaforiškumo neįmanoma skirti mokslinės išraiškos nuo meninės.

Išplėtojo papildymo koncepciją, kuria remiantis bet kas gali būti vis naujai papildoma. Tai reiškia, kad egzistuoja vadinamasis amžinas trūkumas ir pilnatvė neįmanoma.

J. Derrida suformulavo pėdsako sampratą. Pėdsakas paneigia hierarchiją, binarinį oponuojantį skirtingumą paverčia skyrimu, teigia daiktų ir reiškinių persismelkimą – pėdsakų palikimą vienas kitame.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Balsas ir fenomenas (La voix et le phénomène), Apie gramatologiją (De la grammatologie), Rašymas ir skirtumas (L’écriture et la différence, visi 1967), Sklaida (La dissémination 1972), Skambesys (Glas 1974), Pentinai: Nietzsche’s stiliai (Éperons: Les styles de Nietzche 1978), Pašto atvirukas: Nuo Sokrato iki Freudo ir toliau (La carte postale, de Sokrate à Freud et au-delà 1980), Kraštai (Parages 1986), Veidrodis: Kito sukūrimai (Psyché: inventions de l’Autre), Apie dvasią: Heideggeris ir klausimas (De l’esprit: Heidegger et la question, abu 1987), Apie teisę filosofijoje (Du droit à la philosophie 1990), Aistros (Passions 1993).

Lietuvių kalba paskelbta jo veikalų fragmentų.

1356

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką