Jokbas Eduárdas (James Edward), Jokūbas III Senasis Pretendentas (James Edward, The Old Pretender), tikr. James Francis Edward Stuart 1688 06 10Londonas 1766 01 01Roma, Anglijos karaliaus kataliko Jokūbo II sūnus. Šalininkų jakobitų laikytas teisėtu Anglijos karaliumi Jokūbu III ir Škotijos karaliumi Jokūbu VIII. Per 1688 vadinamąją Šlovingąją revoliuciją nuvertus Jokūbą II, buvo išvežtas ir gyveno į Prancūziją perkeltame karaliaus dvare Saint-Germain-en-Laye. 1701 mirus Jokūbui II, Prancūzijos karalius Liudvikas XIV paskelbė Jokūbą Eduardą teisėtu Anglijos sosto paveldėtoju. Nenorėdamas, kad karalius katalikas grįžtų į sostą, Anglijos Parlamentas 1701 atėmė iš Jokūbo Eduardo visas teises. Jokūbas Eduardas 1708 bandė išsilaipinti Škotijoje, bet buvo priverstas grįžti į Prancūziją. 1714 Jokūbas Eduardas atmetė pasiūlymą priimti anglikonų tikėjimą, kad galėtų paveldėti Anglijos sostą po karalienės Onos. Jakobitai 1715 sukilo Škotijoje. 1715 12 Jokūbas Eduardas išsilaipino netoli Aberdeeno, bet 1716 02 buvo priverstas grįžti į Prancūziją. Vėliau gyveno Romoje, vedė Abiejų Tautų Respublikos valdovo Jono III Sobieskio vaikaitę Klementiną Sobieską. Stiuartų pastangas susigrąžinti Anglijos sostą tęsė jų vyresnysis sūnus Karolis Eduardas (vadintas Jaunuoju Pretendentu).

Jokūbas III; Jokūbas VIII

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką