Joseph Wenzel Radetzky (aliejus, apie 1850, dailininkas Georgas Deckeris, Karo istorijos muziejus Vienoje)

Radetzky Joseph Wenzel (Jozefas Vencelis Radèckis) 1766 11 02Trebnicės pilis (Vidurinė Čekija) 1858 01 05Milanas, Austrijos karo ir valstybės veikėjas. Feldmaršalas (1836). Iš čekų didikų giminės.

Joseph Wenzel Radetzky (aliejus, apie 1850, dailininkas Georgas Deckeris, Karo istorijos muziejus Vienoje)

Nuo 1785 tarnavo Austrijos kariuomenėje. 1788–90 dalyvavo Austrijos–Turkijos kare (Austrijos–Turkijos karai), vėliau – Austrijos karuose su revoliucine Prancūzija ir Napoleonu I; pasižymėjo Fleuruso (1794), Marengo (1800; Marengo mūšis) ir kituose mūšiuose. 1809–12 generalinio štabo viršininkas; pertvarkė kariuomenę, jos taktikos sistemą, bet dėl lėšų stokos reformų nebaigė ir atsistatydino. 1813 antiprancūziškos koalicijos kariuomenės, vadovaujamos K. zu Schwarzenbergo, štabo viršininkas, daug prisidėjo parengiant sąjungininkams sėkmingo Leipcigo mūšio (1813) planą. 1815–29 Austrijos generalinio štabo viršininkas. Atsistatydinęs buvo paskirtas Olomouco (Čekija) tvirtovės viršininku.

1831 vadovavo Austrijos kariuomenės veiksmams Šiaurės Italijoje. Per 1848–49 Italijos revoliuciją sumušė Pjemonto‑Sardinijos kariuomenę Custozos (1848) ir Novaros (1849; Novaros mūšis) mūšiuose. 1849–57 Austrijos valdomos Lombardijos ir Venecijos karalystės vicekaralius, griežtomis priemonėmis slopino italų revoliucinį judėjimą. Austrijos kariuomenėje buvo labai populiarus, jo garbei J. Straussas sukūrė Radetzkio maršą.

-Joseph Wenzel Radetzky; -Joseph Radetzky; -Jozefas Vencelis Radeckis; -Jozefas Radeckis

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką