Juõzapas II (Joseph II) 1741 03 13Viena 1790 02 20Viena, Šventosios Romos imperatorius (1765–90). Habsburgų‑Lotaringų dinastijos (Habsburgai). Imperatoriaus Pranciškaus I ir imperatorės Marijos Teresės sūnus.

Iki motinos mirties (1780) su ja buvo bendravaldžiai. Remdamasis Šviečiamojo amžiaus principais pertvarkė valstybę: stiprino centrinio valdymo aparatą, šalį suskirstė į apskritis, buvo surašyti gyventojai. Vykdė protekcionistinę prekybos politiką. 1781–85 Austrijoje buvo panaikinta baudžiava. Juozapas II skatino kurti manufaktūras, įsteigė pasaulietinių mokyklų tinklą. Apribojo Katalikų Bažnyčios teises, uždarė daug vienuolynų. Protestantams ir stačiatikiams suteikta teisė išpažinti savo religiją. Teismuose lotynų kalba pakeista vokiečių kalba, uždrausti vadinamieji raganų teismai. Kovodamas su stiprėjančia Prūsija Juozapas II rėmėsi Rusija. Per Abiejų Tautų Respublikos I padalijimą (1772; Abiejų Tautų Respublikos padalijimai) prisijungė Galiciją, 1775 iš Turkijos gavo Bukoviną.

Juozapas II (aliejus, 1823, dailininkas Carlas von Salesas)

Vykdė tautų vokietinimo politiką. Daugumoje Juozapo II valdomų sričių reformos buvo sutiktos priešiškai, daugelį jų prieš mirtį turėjo atšaukti.

180

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką