Karl Mannheim

Mannheim Karl (Karlas Mánheimas) 1893 03 27Budapeštas 1947 01 09Londonas, vokiečių sociologas ir filosofas. Žydų kilmės. Klasikinės ir pažinimo sociologijos kūrėjas.

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

Studijavo filosofiją ir sociologiją Budapešto, Berlyno, Paryžiaus, Freiburgo, Heidelbergo universitetuose. 1922–25 dirbo A. Weberio padėjėju. 1925–29 dėstė Heidelbergo, 1929–33 – Frankfurto universitete, 1933–45 – Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokykloje, nuo 1945 – Londono universitete; profesorius (1933).

Tyrimų sritys ir idėjos

Tyrė epistemologiją, kultūros istoriją, kultūrinę krizę, šiuolaikinės visuomenės struktūrą, demokratiją, plėtojo pažinimo sociologiją. Siūlė plėsti ideologijos sąvokos reikšmę. Teigė, kad socialinės grupės mąstymą lemia jos socialinė padėtis, ideologinės, socialinės ir ekonominės struktūros yra priklausomos viena nuo kitos. Manė, kad žmonės linkę tyrinėti ir pažinti save.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Pažinimo teorijos struktūrinė analizė (Die Strukturanalyse der Erkenntnistheorie 1922), Konservatizmas. Indėlis į pažinimo teoriją (Conservatism. A Contribution to the Sociology of Knowledge 1925), Ideologija ir utopija (Ideologie und Utopie 1929), Sociologija, kaip politinis švietimas (Sociology as Political Education 1930), Sociologijos dabartinės užduotys (Die Gegenwartsauf-gaben der Soziologie 1932), Žmogus ir visuomenė pertvarkos laikais (Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus 1935), Mūsų laikų diagnozė (Diagnosis of our Time 1943).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką