Duguit Léon (Leonas Diug) 1859 02 04Libourne (Prancūzija) 1928 12 18Bordeaux, prancūzų teisės teoretikas. 1883–86 dėstė Caeno, nuo 1886 – Bordeaux universitete; profesorius (1883).

Sukūrė valstybės ir teisės teoriją, kurioje teigė, kad teisė atsirado anksčiau negu valstybė. Anot jo, žmogus turi universalų solidarumo ir socialinės nepriklausomybės jausmą ir dėl to pripažįsta tam tikras visuomenės gyvenimui būtinas taisykles. Teigė, kad valstybė yra ne suvereni jėga, o institucija, atsiradusi dėl žmonijos socialinių reikmių, kad valdžia turi paisyti taisyklių, kylančių iš socialinės būtinybės.

Svarbiausi veikalai: Valstybė, objektyvioji teisė ir pozityvieji įstatymai (L’État, le droit objectif et la loi positive 1901), Socialinė teisė, individualioji teisė ir valstybės transformacijos (Le Droit social, le droit individuel et les transformations de l’État 1908), Viešosios teisės transformacijos (Les Transformations du droit public 1913), Rousseau, Kantas ir Hegelis (Rousseau, Kant et Hegel 1918), Traktatas apie konstitucinę teisę (Traité de droit Constitutionnel 5 tomai 1921–25).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką