Lẽonas I Didỹsis (Leo I Magnus) apie 400Toskana 461 11 10Roma, popiežius (440). Šventasis (šventė Katalikų Bažnyčioje – lapkričio 10, Stačiatikių – vasario 18). Bažnyčios tėvas, Bažnyčios mokytojas (1754). Apie 422–432 arkidiakonas Romoje. Leono I Didžiojo pontifikato metu žlungančią Vakarų Romos imperiją siaubė barbarai, todėl Leonas I Didysis reiškėsi ne tik kaip Bažnyčios, bet ir kaip valstybės vadovas – 452 derėjosi su hunų, 455 – su vandalų vadais, kad šie nežudytų žmonių ir nedegintų Romos. Bažnyčios reikaluose pasižymėjo kaip ortodoksijos saugotojas ir Apaštalų Sosto teisių gynėjas. Kovojo su erezijomis ir jų skleidėjais monofizitais, pelagijonais, Manio, Prisciliano sekėjais. Atskleisdamas monofizitų klaidingus teiginius Leonas I Didysis aiškiai pasisakė už dvi Jėzaus Kristaus prigimtis viename asmenyje. Pabrėžė, kad abiejų prigimčių savybės, sujungtos viename asmenyje, liko nesumaišytos, bet vienijamos vieno dieviškojo asmens.

Leonas I Didysis (piešinys, nežinomas dailininkas)

Jo kristologinis mokymas išplaukė iš soteriologijos supratimo – kad išgelbėtų žmoniją, Jėzus privalėjo būti ir Dievu, ir žmogumi. Savo mokymą išdėstė laiške vyskupui Flavianui (Epistola dogmatica ad Flavianum, Ep. 28). Chalkedono susirinkimas (451) priėmė Leono I Didžiojo koncepciją, ją dogmatizavo ir galutinai pasmerkė monofizitus.

Skelbė Romos vyskupo viršenybę kitų vyskupų atžvilgiu. Pabrėžė popiežiaus primatą, teigė, kad jis nėra pirmas tarp lygių, bet turi aiškią jurisdikcijos pirmenybę ir teikia įgaliojimus kitiems vyskupams. Teologiškai pagrindė popiežiaus atsakomybę už visą Bažnyčią. Jėzaus Kristaus valia tarėsi esąs apaštalo Petro įpėdinis, turintis valdžios pilnatvę, kurią Jėzus Kristus suteikė apaštalui Petrui (Mt 16, 18–19). Paveiktas Eusebijo Cezarėjiečio politinių idėjų teigė, kad valstybė privalo globoti ir ginti tikėjimą nuo eretikų, padėti išlaikyti bažnytinę drausmę, todėl pavedė imperatoriui šaukti Bažnyčios visuotinius susirinkimus ir organizuoti sinodus. Gynė Romos Bažnyčios viršenybę Aleksandrijos ir Antiochijos Bažnyčių atžvilgiu, stiprino Romos Bažnyčios įtaką Afrikoje, Galijoje ir Ilyrijoje. Siekdamas išsaugoti Bažnyčios vienybę nusileido Aleksandrijos Bažnyčiai dėl Velykų datos apskaičiavimo.

Leonas I Didysis parašė liturginių tekstų: išliko 96 pamokslų rinkinys (S. Leonis Magni Romani pontificis sermones selecti 1871), 173 laiškai; išleistas veikalų rinkinys Sancti Leonis Magni papae primi opera omnia, epistolis triginta, tribusque de gratia Christi opusculis auctiora… (1748).

908

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką