Lewis Mumford

Mumford Lewis (Luisas Mámfordas) 1895 10 19Niujorkas 1990 01 26Niujorkas, Jungtinių Amerikos Valstijų istorikas, socialinis filosofas, rašytojas, literatūros kritikas.

Išsilavinimas

Studijavo Niujorko miesto koledže ir Naujojoje socialinių tyrimų mokykloje Niujorke.

Pedagoginė ir kita veikla

1951 dėstė Kolumbijos universitete Niujorke. Nuo 1919 dirbo žurnalo The Dial, vėliau – The New Yorker, New Republic, The American Caravan redakcijose.

Tyrimų sritys

Tyrė pasaulio miestų plėtrą ir jų architektūrą, technologijas, civilizacijas, aplinkosaugą, sudarė Jungtinių Amerikos Valstijų miestų ir regionų planų.

Idėjos

Teigė, kad žmones nuo gyvūnų skiria ne technikos, bet kalbos, simbolių naudojimas. Ankstyvuosiuose veikaluose numatė, kad elektra ir masinės komunikacijos priemonės padės pagerinti žmonijos gyvenimą. Technologijų plėtra mažina žmonių socialinius ir psichologinius skirtumus. Pabrėžė keitimosi informacija ir idėjomis svarbą visuomenei. Vėlesniuosiuose veikaluose išreiškė nusivylimą mokslo ir technikos pažanga, kritikavo monopolijas, visuomenės biurokratėjimą. Teigė, kad kai kurių produktų paklausa sumažėtų ir iš viso išnyktų, jei jie nebūtų nuolat reklamuojami. Priešinosi branduolinio ginklo naudojimui, Jungtinių Amerikos Valstijų karui su Vietnamu.

Įtaka

Jo veikalai padarė didelę įtaką Jungtinių Amerikos Valstijų urbanistikai.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Pasakojimas apie utopijas (The Story of Utopias 1922), Lazdos ir akmenys (Sticks and Stones 1924), Auksinė diena (The Golden Day 1926), Rudieji dešimtmečiai: apybraiža apie menus Amerikoje, 1865–1895 (The Brown Decades: A Study of the Arts in America, 1865–1895 1931), Technika ir civilizacija (Technics and Civilization 1934), Vyrai turi veikti (Men Must Act 1939), Tikėjimas gyvenimo vardan (Faith for Living 1940), Išlikimo vertybės (Values for Survival 1946), Menas ir technika (Art and Technics 1952), Žmogaus transformacijos (The Transformations of Man 1956), Miestas istorijos eigoje (The City in History 1961), Mašinos mitas (The Myth of the Machine 2 t. 1967–70).

Apdovanojimai

Karališkojo britų architektūros instituto aukso medalis (1961).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką