Althusser Louis (Lui Altiusèras) 1918 10 16Birmandreis (Alžyras) 1990 10 22Paryžius, prancūzų filosofas marksistas.

Gyvenimo faktai

1930 persikėlė gyventi į Prancūziją. Dalyvavo Ispanijos pilietiniame kare, Prancūzijos pasipriešinimo judėjime. 1939–47 (su tarpais) studijavo aukštojoje pedagogikos mokykloje École Normale Supérieure, 1948–80 joje dirbo ir dėstė. 1948 įstojo į Prancūzijos komunistų partiją, vėliau tapo jos įtakingu ideologu.

Idėjos ir veikalai

Ankstyvosioms pažiūroms turėjo įtakos G. W. F. Hegelis ir krikščionybė, vėliau marksizmas ir psichoanalizė. Marksizmą nagrinėjo ir plėtojo struktūralizmo požiūriu. Kritikavo bandymus jį antropologizuoti ar humanizuoti. Tvirtino, kad mokslas ir ideologija nesuderinami; sąvoka socializmas yra mokslinė ir skiriasi nuo ideologinės sąvokos humanizmas, todėl teigė marksizmo teorinį antihumaniškumą. Pagrindiniai veikalai: Už Marxą (Pour Marx 1965), Leninas ir filosofija (Lénine et la philosophie 1969), Skaityti „Kapitalą“ (Lire „le Capital“, su kitais, 1965–68), Rašiniai apie psichoanalizę (Écrits sur la psychanalyse, išleista 1993).

Louis Althusser

2579

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką