Maeterlinck Maurice (Morisas Mèterlinkas) 1862 08 29Gentas 1949 05 05Nica, Belgijos rašytojas. Belgijos karališkosios prancūzų kalbos ir literatūros akademijos narys (1920). Rašė prancūzų kalba. 1885 Gento universitete baigė teisės studijas. Nuo 1886 gyveno Prancūzijoje, palaikė glaudžius ryšius su simbolistais (simbolizmas), S. Mallarmé būreliu. 1940–47 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Maurice Maeterlinck

Išleido simbolistinės poezijos rinkinius Šiltnamiai (Les Serres chaudes 1889), Dvylika dainų (Douze chansons 1896). Simbolistinėse dramose Princesė Malena (La Princesse Maleine 1889), Nekviestoji viešnia (L’Intruse, lietuvių kalba išleista 1924, 1978, 2002, pastatyta 1924), Aklieji (Les Aveugles, abi 1890), Pelėjas ir Melisanda (Pelléas et Mélisande 1892, filmas 1913, režisierius J. Farrellis MacDonaldas), Aladina ir Palomidas (Alladine et Palomides), Viduje (Intérieur), Tentažilio mirtis (La Mort de Tintagiles, visos 1894, abi lietuvių kalba 1939) parodomas kasdienybės tragizmas, konfliktas remiasi dvasinėmis kolizijomis, vyrauja paslaptinga laukimo, netikrumo atmosfera, tragedijos nuojauta, fiziniam aklumui priešinama vidinė rega.

Esė Romiųjų brangenybė (Le Trésor des humbles 1896) iškeliamas Aischilo ir Sofoklio dramose vyraujantis žmogaus ir likimo konfliktas, statiškojo teatro principai. Gyvenimo tragizmas nesireiškia veiksmais, įvykiais ir aistromis, didžiausi dvasiniai konfliktai išgyvenami esant neveiklos ir tylėjimo būsenos. Dramose Aglavena ir Selizetė (Aglavaine et Sélisette 1896), Arianė ir Mėlynbarzdis (Ariane et Barbe-Bleue 1901), Sesuo Beatrisė (Sæur Béatrice 1901, lietuvių kalba 1924, 1939), Monna Vanna (1902, lietuvių kalba 1906, 1978, filmas 1922, režisieirus R. Eichbergas), Šv. Antano stebuklas (Le Miracle de Saint-Antoine 1919) ryšku realistiniai elementai. Dramoje Žydroji paukštė (L’Oiseau bleu 1908, lietuvių kalba 1928 32002, filmai: 1918, režisierius M. Tourneuras, 1940, režisierius W. Langas, 1970, režisierius V. Livanovas, 1976, režisierius G. Cukoras) naudojami flamandų pasakos motyvai, pabrėžiamos neribotos pažinimo galimybės, polemizuojama su pozityvistiniu agnosticizmu. Dar parašė dramas Marija Magdalena (Marie Madeleine 1913, lietuvių kalba 1928), Sužieduotuvės (Les Fiançailles 1918), Gyvenimo druska (Le Sel de la vie 1919, lietuvių kalba 1967). Esė rinkiniuose Išmintis ir lemtis (La Sagesse et la Destinée 1898), Bičių gyvenimas (La Vie des abeilles 1900), Gėlių išmintis (L’Intelligence des fleurs 1907), Mirtis (La Mort 1913), Takai kalne (Les Sentiers dans la montagne 1919), Didžioji paslaptis (Le Grand secret 1921), Termitų gyvenimas (La Vie des termites 1926), Erdvės gyvenimas (La Vie de l’espace 1927), Skruzdžių gyvenimas (La Vie des fourmis 1930), Prieš didžiąją tylą (Avant le grand silence 1934), Smėlio laikrodis (Le Sablier 1936) atsispindi visatos gyvenimo formų ir žmogaus būties tragizmo metafiziniai apmąstymai, tylos ir vienatvės ilgesys. 1948 išleido memuarus.

M. Maeterlinckas – žymiausias simbolistinės dramos atstovas, subtiliai perteikęs dvasinės sferos reiškinius gestais, ženklais, garsais ir tyla, jo teatro principais rėmėsi ekspresionistai, A. Artaud, S. Beckettas, E. Ionesco. Pagal dramą Pelėjas ir Melisanda C. A. Debussy parašė to paties pavadinimo operą (pastatyta 1902).

Nobelio literatūros premija (1911).

510

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką