Stirner Max (Maksas Štrneris), tikr. Johann Caspar Schmidt 1806 10 25Bayreuth 1856 06 26Berlynas, vokiečių filosofas, hėgelizmo atstovas.

Išsilavinimas ir pedagoginė veikla

1826–28 ir 1832–33 studijavo filosofiją Berlyno, 1828–29 Erlangeno universitetuose. 1839–44 dėstė Berlyno mergaičių gimnazijoje.

Idėjų šaltiniai

Pažiūroms turėjo įtakos G. W. F. Hegelis, L. Feuerbachas.

„Vienintelis ir jo nuosavybė“

Pagrindiniame veikale Vienintelis ir jo nuosavybė (Der Einzige und sein Eigentum 1844) plėtojo filosofinio egoizmo sampratą, teigė žmogaus iracionalumą, pabrėžė asmenybės vertę ir unikalumą, kritikavo įvairias filosofijos sistemas ir ideologijas (nacionalizmą, kapitalizmą, liberalizmą, komunizmą, humanizmą ir kitas). M. Stirnerio požiūriu, valstybė, teisė, tėvynė ir kiti politikoje ir visuomenės gyvenime vartojami žodžiai yra tik abstrakčios ir tuščios sąvokos, iš tikrųjų egzistuoja tik individas, jo sąmonė ir valia. Istorinę visuomenės raidą M. Stirneris matė asmenybės išsivadavime.

Religijos samprata

Religiją ir tikėjimą suprato kaip varžančius žmogaus laisvę. Teigė, kad jo gyvenamasis laikotarpis, priešingai nei buvo teigiama, nepajėgė atsikratyti religinio mąstymo. Perėjimas iš katalikybės į reformaciją sumažino individo laisvę, išplėtė religijos kontrolės sferą, sustiprino individo sąsajas su religija.

Moralinė ir socialinė filosofija

Iškeldamas egoistinės asmenybės idealą M. Stirneris pabrėžė ne tiek savanaudiškus asmens siekius, kiek jo savarankiškumą ir autonomiją. Atmetė moralę kaip pažeidžiančią individo autonomiją. Egoizmas, jo nuomone, veikiau sumažina nei skatina konfliktus, nes susiformuoja tam tikra jėgų pusiausvyra. Anot M. Stirnerio, egzistuoja pastovus individo ir valstybės priešiškumas, nes individas yra nuolat verčiamas paklusti. Bet kokia valstybės forma yra despotiška. Vieninteliu kovos su valstybe būdu M. Stirneris pripažino individualų maištą. Revoliucija, pasak jo, yra socialinis ir politinis aktas, kuriantis naujas institucijas ir tuo ribojantis asmens laisvę. Vienintele socialinio gyvenimo forma, nepažeidžiančia asmens laisvės, laikė egoistų, t. y. laisvų asmenybių, sąjungą.

Įtaka

Turėjo įtakos K. Marxui, F. Engelsui, R. Steineriui, A. Camus, C. Schmittui, įvairioms anarchizmo kryptims. Kai kurios M. Stirnerio idėjos davė pradžią egzistencializmui ir postmodernizmui.

Kiti veikalai

Kiti svarbūs veikalai: Netikras mūsų švietimo principas (Das unwahre Princip unserer Erziehung 1842), Reakcijos istorija (Die Geschichte der Reaction 2 t. 1852).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką