Noether teorema (Nter teoremà), teorema atskleidžia tvermės dėsnių radimo principą: jei fizikinę sistemą apibendrinantys dėsniai (lygtys) nekinta keičiant erdvės ir laiko koordinačių sistemą ir atitinkamai sistemą nusakančias funkcijas, tai egzistuoja tam tikras tvermės dėsnis, pvz., energijos tvermę lemia tai, kad sistemos judėjimo dėsniai nepriklauso nuo laiko atskaitos pradžios pasirinkimo. Suformulavo E. Noether.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką