Paul Tillich

Tillich Paul (Paulis Tlichas) 1886 08 20Starzeddel (dab. Starosiedle, Liubušo vaivadija, Lenkija) 1965 10 22New Harmony (Indianos valstija), vokiečių ir Jungtinių Amerikos Valstijų filosofas, teologas. Vienas žymiausių 20 amžiaus teologų, krikščioniškojo egzistencializmo atstovas.

Išsilavinimas

Studijavo Berlyno (1904), Tübingeno (1905), Hallės (1905–07) universitetuose. 1912 ordinuotas liuteronų pastoriumi.

Pedagoginė ir kita veikla

Dėstė teologiją Berlyno (1919–24), Marburgo (1924–25), Dresdeno (1925–29), Frankfurto (1929–33) universitetuose. 1933 dėl nacių persekiojimo emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas, 1933–55 dėstė Jungtinėje teologijos seminarijoje Niujorke, 1955–62 – Harvardo, 1962–65 – Čikagos universitetuose.

Patirta įtaka

Pažiūroms turėjo įtakos Origenas, F. W. J. Schellingas, F. D. E. Schleiermacheris, S. Kierkegaard’as.

Teologijos ir Dievo samprata

Krikščioniškąją teologiją P. Tillichas siejo su žmogaus gyvenimiškų klausimų sprendimu. Anot jo, tikėjimas į Dievą pašalina žmogaus egzistencinio nerimo šaltinius – mirties baimę, gyvenimo beprasmiškumą ir kaltę. Dievą suprato veikiau ne kaip asmenį, bet kaip aukščiausią esybę ir būties esmę.

Kultūros teologija

Kūrė kultūros teologiją. Pasak P. Tillicho, religija kultūrai suteikia prasmę, kultūra geba netiesiogiai išreikšti tai, ką religija išreiškia tiesiogiai; kultūra, atskirta nuo religijos, tampa destruktyvi.

Sisteminė teologija

Svarbiausiame teologijos veikale Sisteminė teologija (Systematic Theology 3 t. 1951–63) krikščionybės simbolius interpretavo kaip galinčius atsakyti į ontologinius klausimus. Dievo simbolis esą gali paaiškinti būties savaime prasmę, Jėzaus Kristaus – žmonijos egzistencijos prasmę, Šventosios Dvasios – tikrovės dviprasmiškumą.

Kiti veikalai

Veikale Socialistinis sprendimas (Die Sozialistische Entscheidung 1933) kritikavo kapitalizmą, nacionalsocializmą, kėlė religinio, demokratinio socializmo idėją. Kiti svarbūs veikalai: Protestantų era (The Protestant Era), Pagrindų sukrėtimas (The Shaking of the Foundations, abu 1948), Drąsa būti (The Courage to Be 1952, lietuvių kalba 1999), Tikėjimo dinamika (Dynamics of Faith 1957).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką