Grosseteste Robert (Robertas Gròstestas) apie 1175Stradbroke (Safolko grafystė) 1253 10 09Buckden (Bakingamšyro grafystė), anglų filosofas, teologas. Teol. dr. (1214).

Pedagoginė ir kita veikla

Nuo 1205 dėstė Oksfordo universitete, 1214–21 kancleris. Lincolno vyskupas (1235).

Tyrimų sritys ir idėjos

Matematiniu metodu tyrinėjo gamtą. Plėtojo šviesos teoriją. Šviesa, pasak R. Grossetesteʼo, yra save kurianti substancija. Ji perteikia gamtoje veikiančias jėgas, todėl gamtos procesus galima pažinti remiantis geometrija, kurios dėsniams paklūsta šviesa. Materijos prigimtį taip pat aiškino šviesos teorija. Anot R. Grossetesteʼo, Dievas sukūrė šviesos tašką, kuriame susisieja pirminė forma (šviesa) ir pirminė materija. Šioje potencialiai glūdi visas pasaulis, nes šviesa išspinduliuoja materiją ir vėl grįžta į pirmapradį tašką sukurdama 9 dangaus ir 4 elementų (ugnies, oro, vandens ir žemės) sferas.

Veikalai

Parašė teologinių (Apie idėjas / De intelligentiis, Apie valios laisvę / De libero arbitrio, Apie sielą / De anima, Apie tiesą / De veritate) ir gamtamokslinių (Apie šviesą, arba Apie formų pradžią / De luce, seu De inchoatione formarum, Apie kūnų judėjimą ir šviesą / De motu corporali et luce, Apie linijas, kampus ir figūras / De lineis, angulis et figuris) veikalų.

Išvertė Jono Damaskiečio, Maksimo Išpažinėjo, Dionisijo Areopagito, Aristotelio veikalų.

Robertas Grostestas

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką