Rudolf Steiner

Steiner Rudolf (Rudolfas Šteneris, Štáineris), tikr. vardai Rudolf Joseph Lorenz 1861 02 27Kraljevec (dab. Donji Kraljevec, prie Varaždino) 1925 03 30Dornach (prie Bazelio), austrų filosofas mistikas. Antroposofijos judėjimo pradininkas. Dr. (1891).

Išsilavinimas ir veikla

1879–83 studijavo Technikos aukštojoje mokykloje Vienoje. 1883–97 buvo J. W. Goethe’s 90 tomų raštų rinkinio vienas redaktorių ir komentatorių.

Patirta įtaka

Filosofijai turėjo įtakos J. W. Goethe’s gamtamokslinė filosofija, E. Haeckelio ir Ch. R. Darwino evoliucionistinės idėjos, F. Nietzsche.

Laisvės filosofija

Veikale Laisvės filosofija (Die Philosophie der Freiheit 1894), veikiamas J. Fichte’s, A. Schopenhauerio, E. Hartmanno, siekė pagrįsti valios laisvę mąstyme ir veikloje, kritikavo dvasios ir kūno dualizmą R. Descartes’o filosofijoje. Laisvės galimybę siejo su sąmone, mąstymu.

Teosofija ir antroposofija

1900 įstojo į Teosofijos draugiją. Teosofijoje jungė įvairius Rytų ir Vakarų okultinius mokymus (pitagorizmą, gnostikų doktrinas, Kabalą ir kitus). 1913 su bendraminčiais įkūrė Antroposofijos draugiją. Antroposofiją suprato kaip aukštesnį, nepriklausomą nuo juslių, visatos dvasingumo pažinimą. Jį pasiekti gali kiekvienas žmogus, jei lavins savo galias. Pasak R. Steinerio, fizinis pasaulis yra tik dalinė aukštesnio, viską valdančio dvasinio pasaulio apraiška, žmogaus dvasią lemia reinkarnacijos, karmos dėsniai. Jo antroposofinės idėjos buvo plėtojamos pedagogikoje, medicinoje, mene ir kitur.

Pedagogika

Pagal R. Steinerio veikale Vaiko auklėjimas (Die Erziehung des Kindes 1907) išdėstytus humanistine filosofija ir pedagogika pagrįstus auklėjimo principus 1919 Stuttgarte įkurta pirmoji mokykla cigarečių gamybos bendrovės Waldorf‑Astoria darbininkų vaikams, jo sukurta auklėjimo sistema pavadinta Valdorfo sistema (vėliau ji išplito Vokietijoje ir kitose šalyse).

Įtaka

R. Steineris turėjo įtakos A. Belui, A. Schweitzeriui ir kitiems.

Kiti veikalai

Kiti svarbūs veikalai: Goethe’s pasaulėžiūra (Goethes Weltanschauung 1897), Teosofija (Theosophie 1904), Kaip pažinti aukštesniuosius pasaulius? (Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? 1909), Apie sielos mįsles (Von Seelenrätseln 1917).

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką