Wilhelm Emmanuel von Ketteler

von Ketteler Wilhelm Emmanuel (Vilhelmas Emanuelis fon Kèteleris) 1811 12 25Münster 1877 07 13Burghausen (Bavarija), vokiečių katalikų vyskupas. Visuomenės reformų iniciatorius. 1828–44 studijavo teisę, valstybės mokslus ir teologiją Göttingeno, Berlyno, Heidelbergo ir Miuncheno universitete, Münsterio seminarijoje. 1844 įšventintas kunigu. 1848 išrinktas į Frankfurto nacionalinį susirinkimą. 1850 tapo Mainzo vyskupu; jauniausias to meto vyskupas Vokietijoje. Mainzo katalikų kongrese 1848 pareiškė, kad kaip religijai būtina laisvė, taip ir laisvei būtina religija.

Per 1848 adventą plėtodamas Tomo Akviniečio sociologiją ir išryškindamas to meto socialinius poreikius sakė pamokslą apie katalikų nuosavybę ir krikščionių pareigą aukoti labdarai. Manė, kad socialinė reforma turi prasidėti nuo sielos atgimimo. Veikale Laisvė, autoritetas ir Bažnyčia (Freiheit, Autorität und Kirche 1862) krikščionybės požiūriu tyrinėjo laisvės ir liberalizmo sąvokas. Knygoje Darbininkų klausimas ir krikščionybė (Die Arbeiterfrage und das Christenthum 1864) kritikavo užimtumo politiką, skatino krikščionis kapitalistus kurti darbininkų asociacijas ir kooperatyvus. 1869 per pamokslą pareiškė, kad būtinos skubios darbo reformos (padidinti atlyginimus, sutrumpinti darbo valandas, uždrausti vaikų darbą fabrikuose ir kita). 1869 vyskupų konferencijoje paskelbė, kad būtinas Bažnyčios įsikišimas į ekonomiką siekiant sąžiningumo, dorovės ir labdaringumo. 1873 sukūrė darbo ir užimtumo sistemą, kuri tapo Vokietijos Katalikų centro partijos socialinės politikos pagrindu. Kritikavo popiežiaus neklaidingumo dogmą, priešinosi politiniam ir religiniam absoliutizmui bei centralizacijai.

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką