Autoriai

A
B
C
Č
D
E
Ė
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Š
T
Ū
U
V
Z
Ž
Nijolė
Juchnevičienė
istorikė, filologė, humanitarinių mokslų daktarė, docentė. 128 straipsniai
Aurelija
Jučaitė
gydytoja, biomedcinos mokslų daktarė. 1 straipsnis
Mečislovas
Jučas
istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, LKMA akademikas. 22 straipsniai Daugiau
Dovydas
Judelevičius
literatūrologas, teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 60 straipsnių Daugiau
Artūras
Judžentis
kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 2 straipsniai
Vigilijus
Jukna
zooinžinierius, biomedicinos mokslų daktaras, profesorius. 11 straipsnių Daugiau
Česlovas
Jukna
zootechnikas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius, LMA narys emeritas. 6 straipsniai Daugiau
Stasys
Juknevičius
zootechnikas, biomedicinos mokslų daktaras, profesorius. 1 straipsnis Daugiau
Romualdas
Juknys
miškininkas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius. 1 straipsnis Daugiau
Ilona
Jukonienė
botanikė, biomedicinos mokslų daktarė. 39 straipsniai Daugiau
Juozas
Jundulas
agronomas, biomedicinos mokslų daktaras. 7 straipsniai Daugiau
Dainius
Junevičius
fizikas, diplomatas, fotografijos istorikas. 8 straipsniai Daugiau
Virgilijus
Juodakis
žurnalistas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 1 straipsnis Daugiau
Gražina
Juodeikienė
maisto technologė, technologijos mokslų habilituota daktarė, profesorė. 1 straipsnis Daugiau