Autoriai

Mečislovas
Žalakevičius
zoologas ornitologas, ekologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, LMA tikrasis narys. 61 straipsnis Daugiau
Violeta
Žalgevičienė
gydytoja, biomedicinos mokslų daktarė, profesorė. 1 straipsnis
Virginijus
Žaliaduonis
aviacinės mechanikos specialistas. 1 straipsnis
Dainius
Žalimas
teisininkas, socialinių mokslų daktaras, profesorius. 13 straipsnių Daugiau
Laimutė
Žalimienė
sociologė, socialinių mokslų daktarė, profesorė. 3 straipsniai
Vytautas
Žalys
istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. 3 straipsniai Daugiau
Aleksandras
Žalys
literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas. 2 straipsniai Daugiau
Jurgis
Žalkauskas
architektas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. 1 straipsnis
Vilma
Žaltauskaitė
istorikė, humanitarinių mokslų daktarė. 1 straipsnis